مجله گردشگری آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس نشانی : تهران ، خیابان شریعتی ، روبروی دوراهی قلهک ساختمان پارسیـن ( پلاک 1402 ) طبقه 2 واحد 20 تلفن : 02122220542- 02122220543- 02122221650- 02122221559- 09022220542 پست الکترونیک : info@parsianseirpars.com http://www.parsianseirpars.net 2020-11-23T10:20:57+01:00 text/html 2017-10-10T08:01:40+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت سفرنامه تور بارسلون + جزایر قناری قسمت دوم http://www.parsianseirpars.net/post/87 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">سفرنامه تور بارسلون+جزایر قناری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تور بارسلون 4شب/تور جزایر قناری 3شب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تور بارسلون (4شب) تور جزایر قناری (3شب) روی هتل 4ستاره مرکز شهر و هتل با استخر و ویوی اقیانوس در جزایر قناری (تنریف)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">روز اول جزایر قناری:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ما بعد از 4شب سپری کردن در شهر ساحلی بارسلون راهی فرودگاه بارسلون شدیم باری یک پرواز عالی و فوق العاده با ایرلاین </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">AIR EUROPA </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;(ایراروپا)&nbsp; که از تهران هماهنگ کرده بودم و تمامی بلیط ها آماده بود جالبه بدونید که جزایر قناری (تور جزایر قناری) که البته مجموعه ای از چند جزیره میباشد که بزرگترین آن بنام تنریف میباشد . پایتخت تنریف یا همان مرکزیت آن سانتا کروز (</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(SANTA CRUZ</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> می باشد . دارای دو فرودگاه یکی در قسمت شمالی و یکی در قسمت جنوبی جزیره تنریف می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036686578931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">قسمت شمالی جزیره قناری قسمت اروپا نشین آن میباشد که کمی آرامتر و با هیاهوی کمتر و قسمت جنوبی جزایر قناری قسمت آمریکایی نشین ان می باشد که دارای شلوغی و تراکم بیشتر و همچنین پر هیاهو تر می باشد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پرواز های مستقیم اسپانیا از بارسلون بیشتر در قسمت شمالی جزایر قناری (تنریف) و از مادرید بیشتر در قسمت جنوبی جزایر قناری (تنریف) انجام میشود که حدود 3:30 طول مدت پرواز است چون تنریف تقریبا شمال قاره آفریقا می باشد و فاصله زیادی تا اسپانیا دارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خلاصه در بدو ورود ترنسفر استقبال با اتوبوس بود که کلیه دوستان را با هم ترنسفر کردیم . دو لیدر محلی داشتیم در جزایر قناری (تنریف) یکی خانم شکوفه برای خانواده ها و یکی آقای سورنا برای گروه آقایان و تجار.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هتل ما در تنریف هتل </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">BEATRIZ ATLANTIS &amp; SPA </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;بود که بصورت فولبرد از تهران رزرو کرده بودیم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">روز دوم جزایر قناری :</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">هتل ما ویوی رو به اقیانوس داشت و دارای استخر بسیار عالی با رستوران خوب و غذاهای بوفه فوق العاده بود . خلاصه دوستان تنی به آب زدند بعد هم صرف شام و استراحت برای روز اول جزایر قناری کافی بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036687578931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">روز دوم برای مسافران که به دو گروه تقسیم کرده بودیم آنها را گشت خرید و ساحل در نظر گرفته بودیم با گروه رفتیم به ارتفاعات بسیار زیبای سانتا کروز و از اونجا یک عکس خیلی زیبا از تنها ساحل شنی طلایی سانتا کروز گرفتیم . جالبه بدونید که در این آتشفشانی بودن جزایر قناری (تور جزایر قناری) تنریف تمامی شن ها یذآن سیاه می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036688578931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خوبه که بدونید مرتغع ترین قله آتشفشانی اسپانیا و سومین آنها در جهان در جزایر قناری (تور جزایر قناری تنریف) قراردارد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">و شن های طلایی ساحل زیبای سانتا کروز از افریقا به آنجا انتقال داده شده است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036689578931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">از جاذبه های دیگر جزایر قناری میشه به سیاح پارک که یک شعبه ان در تایلند قراردارد اشاره کرد و همچنین پارک ملی تیده.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">مراکز خرید در سانتاکروز در یک خیابان اصلی واقع شده بود که اکثر فروشگاه ها قیمت بسیار مناسبی داشت . بعد از خرید دوستان به ساحل سانتا کروز برای اب تنی رفتند و سپس ساعت 15برگشتیم هتل برای استفاده از ناهار و سپس استخر و بعد هم شام و کمی پیاده روی در قسمت شمالی جزایر قناری و گذشتن از کنار رستوران ها و کلاب ها و خانه های کوچک و بزرگ منطقه .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036680678931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">روز سوم:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">روز سوم تور بارسلون(4شب) و جزایر قناری(3شب) که در جزایر قناری تنریف بودیم بعد از پرس و جو از لابی هتل متوجه شدیم در نزدیکی ما یک استخر بزرگ 7پله قرارداشت که از آب دریا پر میشد با ورودیه 7یورو که در صورتی که کسی از سنگ و موج دریا دوری میکرد میتونست از آب طبیعی دریا در این استخر استفاده کنه.تعدادی از دوستان به اونجا مراجعه کردند و تعدادی هم به استراحت در هتل پرداختند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ما هم با یک گروه از دوستان یک خودرو اجاره کردیم به قیمت 40یورو و برای 24ساعت که به قسمت جنوبی جزایر قناری (تور جزایر قناری) تنریف برویم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">یک اتوبان مستقیم از شمال به جنوب وجود دارد که محدودیت سرعت بین 80تا100 کیلومتر داشت .4بانده و بسیار شیک بود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">از محله های جنوبی میشه به </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">CRISTIANOS- PLAGADE LOSAMERICAS-COSTADEL SILENCIO</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">اشاره کرد که ما به سمت کریستیانوس رفتیم . پر از فروشگاه و پر از ازدحام (پشت به شمال) ویلاهای شیک و ساحل که پر از موج سوار بود.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خلاصه بعد از کمی تفریح و کمی استراحت به هتل برگشتیم . هر سمت از شمال جزیره قناری به جنوب جزیره قناری (تنریف) بیشتر از یک ساعت رانندگی داشت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">روز آخر :</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">روز آخر تور جزایر قناری ما ماشین راس ساعت 9جلوی درب هتل بود برای انتقال به فرودگاه و چرواز از تنریف شمال به بارسلون که ساعت 12ظهر بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خلاصه بدون مشکل رفتیم و رسیدیم به بارسلون حدود ساعت 15:40 . و پروتز ما از بارسلون با ایرلاین قطری حدود ساعت 20 بود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036681678931001B" alt=""></p> text/html 2017-10-10T07:38:29+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت سفرنامه تور بارسلون+جزایر قناری قسمت اول http://www.parsianseirpars.net/post/86 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سفرنامه تور بارسلون+جزایر قناری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تور بارسلون 4شب/تور جزایر قناری 3شب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تور بارسلون (4شب) تور جزایر قناری (3شب) روی هتل 4ستاره مرکز شهر و هتل با استخر و ویوی اقیانوس در جزایر قناری (تنریف)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">تواین قسمت می خوام از سفر نامه ای که من توی اون به یه تور اسپانیا رفتم که حدود 30 نفر مسافر مرا همراهی میکردند.این سفر طبق برنامه ریزی من انجام شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">من حسین حسین خانی هستم که حدود 12 سال تجربه کار در بخش گردشگری آژانس هواپیمایی را بر عهده دارم و از سال 95 هم آژانس پارسین سیر را افتتاح کردم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بعد گرفتن وقت سفارت از سفارت اسپانیا و گرفتن دعوتنامه توریستی ازین کشور توسط یکی از دوستانم در بارسلون برای حدود 30نفر از مسافران ویزای توریستی 15روزه اسپانیا گرفتم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">حتمن میدونید دریافت کردن ویزای شنگن (ویزای شینگن) مراحل زیادی دارد از گرفتن وقت سفارت تا دعوتنامه ورزرو هتل و بیمه و رزرو پرواز گرفته تا استرس قبولی یا ردی ویزا شنگن (ویزای شینگن) <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">وقتی کسی ویزای شنگن (شینگن) دریافت میکند میتواند به تمامی کشورهای اروپایی حوزه ی شنگن مثل اسپانیا /فرانسه / اتریش/ آلمان/ هلند/ پرتغال/ ایتالیا/سوییس و ... سفر کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">پرواز قطری رزرو کردم چون پرواز مستقیم به اسپانیا نداریم . البته جدیدا ماهان پرواز گذاشته. تور را توی شهریور برگزار کردم که هوای هر دو شهر بارسلون و جزایر قناری عالی بود .</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">پرواز از تهران به دوحه و از دوحه به بارسلون بود . دقت کنید که پلیس که پاسپورت را ابتدای ورود به حوزه ی شنگن (شینگن) چک می کند ممکن است حتی به ویزای شنگن (ویزای شینگن) شما هم ایراد بگیرد ولی کاملا خونسرد باشید و تمامی رزروها و واچرهاتون و آماده داشته باشید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در بارسلون هتل </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA">BARCELONA UNIVERSAL </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;را رزرو کرده بودم که نزدیک میدان کریستف کلمپ که پایین خیابان رامیلا بود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">روز اول چون ساعت 16 بود که اتاق ها را تحویل دلدیم حدود ساعت 20 قرارگداشتیم که مسافران را برای شام به یکی از رستوران های خیابان معروف رامبلا بارسلون اسپانیا ببریم .در اسپانیا یک لیدر خانم هم استخدام کرده بودیم که بنام خانم اصغری بود که در بارسلون ما را به صورت کامل همراهی می کرد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">رستوران های زنجیره ای زیادی در کل اروپا هست که به صورت بوفه سرویس میدهند که یکی از آنها </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA">FRISCO </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;می باشد. که حدود 11تا15 یورو (بسته به روزهای هفته) شما میتوانید از سالاد و یک نوشیدنی و کلی غذای گرم و نیمه گرم استفاده کنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سپس بعد از شام وکمی قدم زدن رفتیم هتل تا برای روز دوم تور بارسلون (4شب) جزایر قناری (3شب) آماده شویم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">روز دوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">طبق برنامه ریزی با دوست خوبم در بارسلون اتوبوس سر ساعت 9در ب هتل همراه خانم اصغری بود تا ما را به گشت شهری بارسلون ببرد.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در گروه ما دو سری مسافر متفاوت بود یک سری تجار مرد بودند که کلا با هم سفر میکردند و اسپانسر داشتند و یک سری هم خانواده بودند که برای خانواده ها گشت با لیدرو خودرو جدا هماهنگ کرده بودم و چون تعداد گروه تجار تور بارسلون 4شب و جزایر قناری 3شب بیشتر بود من و خانم اصغری آنها را همراهی کردیم و پسر جوانی ایرانی الاصل در بارسلون گروه خانواده ها را .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در این روز ما اماکنی همچون کلیسای ساگرادا فامیلیا /موزه ی هنر / میدان کاتالونیا . خیابان رامبلا همراه گروه دیدن کردیم و سپس برای ناهار به یک رستوران بوفه دیگر مراجعه کردیم . که حدود 20یورو هر نفر بود ولی امکانات و غذای مناسبتری داشت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">1-کلیسای ساگرادا فامیلیا( واژه ی لاتین به معنی خانواده مقدس) کلیسایی در شهر بارسلون (بارسلونا) هست که علاوه بر مکان مذهبی بودن از جاذبه های گردشگری این شهر محسوب میشه.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">این کلیسای کاتولیک از سال 1882 میلادی در حال ساخت بوده و پیش بینی میشه که تا سال 2026 ساخت آن تمام نخواهد شد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">این کلیسا را آنتونیو گائودی (1926-1828) معمار مشهور اسپانیایی که 15 سال آخر عمرش صرف تکمیل این کلیسا شد طراحی کرد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036681478931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">جالبه بدونید که این کلیسا تماما از قطعات پیش ساخته درست شده .غیر ازین هم نمیتونسته باشه . چرا که جزئیات زیادی داره یکی از مهمترین دلایل معروفیت بارسلون(بارسلونا) همین کلیساست که رکورددار گینس هم هست . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">گفته میشه که به دلیل جزئیات موجود در این پروژه از دوران ابزارهای اولیه دوران صنعتی شدن تا عصر 30پرینت ها ادامه خواهد داشت. بلیط ورودی کلیسا را کارگزار اسپانیاییمون از قبل گرفته بود و ما خیلی سریع و بدون صف و معطلی وارد کلیسا شدیم. در صورتی که اگر شما این تیکت را از قبل نگرفته باشید در بعضی از روزهای سال مجبورید دو تا سه ساعت در صف تهیه ی بلیط بایستید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">2-موزه هنر:م.زه ی ملی هنر کاتالونیا </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA">CATALINA ART NATIONAL BARCELONA .</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> که قبلا یک قصر سلطنتی بوده&nbsp; یکی دیگر از جاذبه های توریستی بارسلوناست . این موزه در سال 1929 میلادی محلی برای برپایی نمایشگاه های بین المللی بود . اما در سال 1990 به موزه تبدیل شد . موزه ملی هنر کاتالونیا از جمله موزه هایی هست که خودش بیشتر از اثار درونش بازدید کننده را سرگرم میکند.&nbsp; توریست ها با نگاه به ساختار زیبای این بنا جذب طراحی فوق العاده ش میشن . در مقابل این ساختمان یه میدان هست با آبنماها و رقص نور و رقص اب های بسیار زیبا و موزیکال که شنبه شب ها برنامه ی شادی دارن و اغلب مردم زیادی جمع میشن . روبروی ساختمان هنر یک خیابونه که به میدان اسپانیا ختم میشه و حد فاصل این دو فضا ساختمان های نمایشگاه های بین المللی اسپانیا برگزار میشه که عبارتند از : نمایشگاه های موبایل بارسلون در ماه فوریه و نمایشگاه بی تراول که در آوریل انجام میشه .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036682478931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">3-میدان کاتالونیا و و خیابان رامبلا: ابتدای رامبلا میدان کریستوف کلمب (که در نزدیکی فروشگاه های مگونومو&nbsp; قراردارد) قرارداره کمی که جلوتر میریم ابتدای بلوار پسری مجسمه نما (انسانهای زنده که نقش مجسمه بازی میکنند) با اشکال خاص خود وجود دارند . که با یه مبلغ کم برای مسافران ادا و شکلک در میارن و کلا جالبن . توی خیابان رامبلا اکثر فروشندگان پاکستانی و هندی هستن که اغلب اجاره کردن محلشون و و یهجورایی انگار تسخیر کردن اون خیابونو . توی فروشگاه های این شکلی که اتفاقا فروشنده هاش ارتباط خیلی خوبی هم اغلب با ما ایرانی ها برقرار میکنند میشه انواع هدیه های ریز و کوچولو مثل یادگاری از بارسلون (بارسلونا) و ... پیدا کرد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">از پایین خیابان رامبلا که به سمت کاتالونیا میایم سمت چپ میدان کاتالونیا یه خیابونه که نبشش فروشگاههای&nbsp; زارا (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA">zara</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و منگو(</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(mango</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">هست که توی خیلی از فصول سال آف </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA">off%</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> های سنگین میزنه و جنسای خیلی خوب و برند رو میتونید با قیمت خیلی مناسب خریداری کنید. همینطور دست راست میدون یه فروشگاه بزرگ چندین طبقه ست که انواع برند ها رو میشه توش پیدا کرد و خرید .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036683478931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">میدان کاتالونیا یکی از جاذبه های توریستی بارسلون(بارسلونا) و شلوغ ترین میدان بارسلوناست .که در ابتدای رامیلا و مابین بخش قدیمی و مدرن اکسمپله قرار دارد وجود مراکز خرید متعدد در این میدان یکی از بهترین دیدنی های بارسلونا و جاذبه های گردشگری اسپانیا به شمار میره. توی همون محدوده ی میدون کمی اینطرف تر آبنماهای بسیار زیبا که با رقص نور های دیدنی کار میکنند قراردارند که مردم اغلب میرن کنارشو ن و عکس میگیرن . یه نکته ی دیگه هم تا یادم نرفته بگم البته این مورد سینه سینه نقل شده ما ندیدیم ولی شنیدیم که توی اروپا خیلی باید مراقب خرید از دست فروش ها باشین و اصلا این کارو نکنین چرا که اگه پلیس ببینه جریمه های سنگین برای این کار داره .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">بعد از ظهر روز دوم تور بارسلون (4شب) جزایر قناری (3شب) به هتل آمدیم و گروهی به استراحت و گروهی هم به دنبال&nbsp; تفریحات شبانه بارسلون رفته که شهری سرزنده و شب زنده دار است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">روز سوم:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">در برنامه این روز برای گروه خانواده ها گشت مراکز خرید و پارک ها&nbsp; میادین دیگر بارسلون هماهنگ شده بود . برای گروه آقایان گشت بازدید از استادیوم و موزه ی زیبای نیو کمپ که بلیط آن نفری 23یورو بود . و فوق العاده زیبا بود . بعد از تهیه ی بلیط و عبور از پلی بزرگ وارد موزه ی نیو کمپ شدیم . پر از هیجان و کلی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA">LCD </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;بزرگ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;برای نمایش افتخارات بارسلون بود که پر بود از عکسهای مسی ستاره بارسلونا .سپس وارد قسمت رختکن و سپس چمن شدیم که فوق العاده بود . البته کنار زمین می شد رفت .و روی سکوی ورزشگاه قرار بود بین ساعت 10الی 12:30 اونجا باشیم چون خیلی جذاب بود تا آمدیم بیرون شد ساعت 14 . بعد به دو گروه تقسیم شدیم برای چند تا از دوستان بلیط بازی اسپانیول (در نزدیکی بارسلون) با رئال مادرید گرفتیم آنها رفتند ورزشگاه و ما هم رفتیم برای خوردن ناهار بوفه که خیلی عالی بود سپس رفتیم برای دیدن پارک گوئل بارسلونکه پارکی بزرگ که معمار بزرگ شهر بارسلون گائودی آنجا را بنا کرده بود . شبیه پارک جمشیدیه تهران (البته پارک ما زیباتر است) <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سپس آمدیم هتل و استراحت. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036684478931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language:FA">روز چهارم </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">روزی بود که در برنامه ما روز استراحت و خرید بود که با تعدادی از مسافران به میدان کریستف کلمب رفتیم که بعد از عبور از اسکله به مرکز خرید </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:106%; mso-bidi-language:FA">MARE MAGNUM </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">رفتیم که خیلی بزرگ و با قیمت های مناسب بود . سپس به خیابان رامبلا برگشتیم و کلی دوستان از فروشندگان هندی و پاکستانی خرید کردند و تخفیف هم گرفتند. <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036685478931001B" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">ناهار را ساعت 14:30 در یک رستوران ژاپنی هماهنگ کرده بودیم که کلی خوراکی جذاب مثل سوشی –خرچنگ-سوپ-اسپاگتی-میگو-کباب و ... داشت که برای مسافران تجربه فوق العاده ای بود . سورپرایز جالب این بود که برای ما چند آهنگ ایرانی هم گذاشتند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">سپس به هتل برگشتیم تا برای روز آخر بارسلون و پرواز به جزایر قناری که فردای آن روز بود آماده شویم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2017-10-07T13:22:24+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت سفرنامه تور10 روزه رم ، بارسلون ، پاریس قسمت سوم http://www.parsianseirpars.net/post/85 <div class="articleText" style="padding: 0px; border: none; margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box;"><div class="title" style="padding: 0px; border: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; position: inherit; text-align: right; color: rgb(204, 155, 12); margin: 0px !important; float: none !important; font-size: 15px !important;"><font face="Mihan-Iransans">سفرنامه تور10 روزه رم ، بارسلون ، پاریس قسمت سوم</font></div><div class="text" style="padding: 0px; border: none; margin: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: justify; font-size: 13px; color: rgb(77, 77, 77); float: none !important;"></div></div><div class="articleText" style="padding: 0px; border: none; margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box;"><div class="title" style="padding: 0px; border: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; position: inherit; text-align: right; color: rgb(204, 155, 12); margin: 0px !important; float: none !important; font-size: 15px !important;"></div><div class="text" style="padding: 0px; border: none; margin: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: justify; font-size: 13px; color: rgb(77, 77, 77); float: none !important;"><font face="Mihan-Iransans">تورایتالیا (تور رم ) 3 شب / تور اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب</font></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p><div class="articleText" style="padding: 0px; border: none; margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box;"><div class="title" style="padding: 0px; border: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; position: inherit; text-align: right; color: rgb(204, 155, 12); margin: 0px !important; float: none !important; font-size: 15px !important;"></div><div class="text" style="padding: 0px; border: none; margin: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(77, 77, 77); float: none !important;"></div></div><p></p><div class="articleText" style="padding: 0px; border: none; margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box;"><div class="title" style="padding: 0px; border: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; position: inherit; text-align: right; color: rgb(204, 155, 12); margin: 0px !important; float: none !important; font-size: 15px !important; display: block !important;"><font face="Mihan-Iransans">به نام خدا سلام من حسین حسینخانی مدیر عامل شرکت هواپیمایی پارسین سیر پارس برگزار کننده تورهای گردشگری در اقصی نقاط دنیا اعم از تورهای اروپا، آمریکا، کانادا و تمامی مقصد های گردشگری آسیایی و... هستم.</font></div><div class="text" style="padding: 0px; border: none; margin: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: justify; font-size: 13px; color: rgb(77, 77, 77); display: block !important; float: none !important;"></div></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سه شنبه1 / 2 / 94 آغاز فرانسه ( پاریس )<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">صبح روز سه شنبه رفتیم صبحانه خوردیم و طبق روال رم ترنسفر 15 دقیقه زودتر یعنی ساعت 8:15 اومد دنبالمون ما هم آماده بودیم رفتیم کمی ترافیک بود ولی بازم 3 ساعت قبل پرواز رسیدیم حدود 60 تا گیت پذیرش مسافران ایرلاین </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">vueling</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> که ایرلاین ما بود ما کلی خرید کرده بودیم دربارسلون ( اسپانیا ) و ساک قرمزما 2/23 و کوچک 2/19 یعنی حدود 10 کیلو اضافه شده بودیم نسبت به تهران ولی در کل مشکل خاصی نداشتیم از گیت ها رد شدیم .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">محسن برای </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Tax</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رفت که گفت اولا باید فاکتورها مهر داشته باشه دوما باید بری خارج ازاین منطقه که بی خیال شد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">بایک پرواز رسیدیم فرودگاه شاردوگل که منتظریک فرودگاه بزرگ بود ولی چون </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Termina L3</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نشست خیلی خیلی کوچک بود نکته جالب تا رسیدیم همون رگال اول چمدان های ما رسید خیلی هم سریع رفتیم بیرون یک راننده بد اخلاق با یک ون توریستی فولوکسی واگن اومد دنبالمون و از راه شانزلیزه ( پاریس ) ما رو به هتل رسوند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">ازهمه جا بهتر اتاق های </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Superior</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">دو نفره بود که به ما دادند بزرگ و شیک بعد سریع برای ناهار رفتیم پیاده میدان کنکورد ( پاریس ) و بعد شانزلیزه ( پاریس ) مک دونالند رو پیدا کردیم و خوردیم هتل بعد پیاده حدود 20 دقیقه پیاده روی کردیم و برگشتیم هتل بعد با </span></span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">search</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> های اینترنتی قبلی من ، شب حدود ساعت 30 : 7 رفتیم تا با مترو بریم برج ایفل ( پاریس ) رفتیم کنکورد با مترو که خیلی داغون بود خط عوض کردیم رفتیم ایستگاه </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Bir Hakim</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> پیاده شدیم و 5 دقیقه روی و شکوه برج ایفل ( پاریس ) که دیگه چراغاش روشن شده بود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036682367931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">کلی عکس از دو طرفش انداختیم بعد تصمیم گرفتیم بریم بالا چشتون روز بعد نبینه 5 یورو پول </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Tkt</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> دادیم هر نفر رفتیم دیدیم </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> طبقه باید بریم تا تازه برسیم به آسانسورازهمکف تا طبقه اول که تقریبا چیزی معلوم نبود چون مملو از آهن بود در طبقه اول که نمی دونم چند تا پله رفتیم رفتیم تا رسیدیم بین (300 تا 400 تا ) استراحتگاهی بود با یک استودیو تلویزیونی زمینی بود بعد از یک طرف دیگه رفتیم برای طبقه دوم 350 تا حدودا پله بود یه جورایی شمردم رسیدیم طبقه دوم منظره دیگه خیلی زیبا بود کلی لذت بردیم باد خنکی و تقریبا تندی می اومد رودخانه سن معلوم بود و ...<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">بعد دیدیم چه اشتباهی شده و باید </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Tkt</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آسانسور را از پایین می خریدیم که ما نمی دونستیم در ضمن صف کلی هم شلوغ بود ( برای بالای برج ایفل پاریس ) هیچی دیگه پیاده رو دادیم دمش اومدیم پائین خیلی خسته شده بودیم یک تاکسی گرفتیم تا میدان شارل دوگل دیدیم شد 6 یورو ولی راننده تاکسی گفت 9 یورو ( تاکسی متر ) بعد فهمیدیم تاکسی در پاریس اینطوری حدود </span><span lang="FA" style="line-height: 106%;">½</span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"> نرخ مسیر به نفر چهارم اضافه میشه که توی رم و بارسلون اینطور نبود خلاصه رفتیم مک دونالد شام خوردیم و حدود 12 شب رسیدیم هتل .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">چهارشنبه 2 / 2 / 94<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">شروع روزدوم پاریس</span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تورایتالیا (توررم ) 3 شب / تور اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">صبح برنامه این بود که بریم </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Disnyland</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> صبحانه خوردیم با چند تا سوال و تحقیقات اینترنتی من فهمیدم که باید بریم </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">RER</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> که سوار شیم می رسیم به دسینی لند تو راه مترو تو ایستگاه مادرین که داشتیم حرف می زدیم دو تا خانم مغازه دار ( آوا بود اسم مغازشون ) فهمید که ما ایرانی هستیم کمی صحبت کرد و گفت بریم </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Gron Ljon</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و اونجا خط </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">RER</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سوارشدیم بهتراست و ما هم همین کارو کردیم با همون </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">TKT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اولی رسیدیم دیستی لند که حدود 30 دقیقه راه بود.( بلیط حدود </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1/8</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یورو بود )<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">رسیدیم خیلی خیلی فضای شاد و خوبی بود بماند که ما اول بلیط نمی تونستیم وارد شیم چون فقط بلیط متروی داخلی بود </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">RER</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> که ما چون نمی دونستیم پشت مردم زدیم رفتیم ولی شما باید بلیط جداگانه بلیط </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">RER</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رو تهیه کنید.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036683367931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">بعد وارد </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Disneyland</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اصلی شدیم اول فقط کیف ها را چک کردن و بعد از عبوراز یک حیاط با دیزاین زیبا وارد قسمت خرید </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">TKT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شدیم که 1 روزه 2 تا پارک بود 95 یورو بزرگسال و 85 یورو کودکان خریدیم وارد شدیم فضا سرشار از موج شادی با دیزاین مربوط به کارکترها و فروشگاه های فیلم های هالی وود خیلی زیبا بود بعد از یکم پیاده روی جلوی کاخ زیبای </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Disny land</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> چند تا عکس انداختیم بعد از روی نقشه وارد منطقه بازی شدیم که البته یکی از مناطق بود از روی نقشه با علامتی که داشت سعی کردیم بازیهای هیجان انگیز رو انتخاب کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 106%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;چون پارک دیسنی لند تا 10 شب باز بود و پارک استودیو تا 7 شب خلاصه بازی اول کلبه ارواح بود که صف پیچ در پیچی داشت که بعدا فهمیدیم همه بازی ها همین صف ها به این شکل رو داشت خلاصه یه 20 دقیقه تو صف بودیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 106%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;بعد تو گروهای 20-30 نفری وارد کلبه ارواح می شدیم کمی بازی با نور و صدا بعد سوار صندلیهای 2 نفره شدیم که توی یه سالن رو ریل حرکت می کرد که شخصیهای ترسناک فیلم های مختلف تو راهرو به صورت عروسک با طراحی فوق العاده سعی در ترسوندن شما داشتن که خیلی جالب بود ( ولی ترسناک نبود) خلاصه بازی اولی که انرژی خوبی داد رفتیم سراغ ترن که صف اون حدود 45 دقیقه طول کشید که اگر می دونستیم انقدر زیاد طول می کشه یا نمی رفتیم یا از یکبار بلیط سریع که هر کسی داره استفاده می کردیم اونم خیلی حال داد چون خیلی سریع و مارپیچ بود بعد رفتیم قسمت بعد پارک که علامت چند بازی هیجانی دیگر داشت دیدیم که یکی در دست تعمیر و بازی بعدی که </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Tour Star</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بود شبه سازی 3 بعدی فضا پیما بود که اون دیگه صف نداشت و جالب بود بعد گشتیم ترن پیدا کردیم اونم خیلی شلوغ نبود و یک لوپ هم داشت که هیجان خوبی ایجاد کرد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036684367931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">بعد تصمیم گرفتیم ناهار بخوریم بعد بریم استودیو پارک تا بسته نشده ناهار خوبی خوردیم آروم رفتیم تو پارک استودیو که همون بدو ورود هالیوود تاور معروف که آسانسور وحشت بود دیدیم ارتفاع 30 تا </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>40</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> متر که داستانی داشت ، هتل بوده که ساعقه می زنه وآسانسورش سقوط می کنه و همه می میرن و روح سرگردان داشت خلاصه این بازی خیلی جالب کمی ترسناک و کلی هیجان داشت اینطوری بود که سوارآسانسور 16 نفری می شدن با سرعت بالا و پایین می شد و سقوط های 30 تا 40 متری داشت و توی ارتفاع درهای بالا باز می شد و کل پارک معلوم می شد برای چند ثانیه .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بازی بعدی فقط می دونستیم یه ترین سریع ولی چشتون روز بعد نبینه رفتیم رسیدیم دیدیم یه ترین تو فضای بسته است که یه ترن بود فکرکنم با شتاب 150 کیلومتر بر ساعت وارد تونل می شد که محسن می گفت کلی بازی نور و رنگ بود و چند تا لوپ بزرگ هم داشت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">بعد رفتیم بازی </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">u</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شکل سوار شدیم که اونم خیلی باحال به نظر می رسید ، خلاصه رفتیم پارک دسینی لند که برای ساعت 10 قراربود یه آتش بازی بزرگ داشته باشه آماده شیم ولی چون ساعت 7 بود دیدیم خیلی معطل می شیم پشیمون شدیم و رفتیم بلیط </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">RER</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خریدیم ونفری 5/7 یورو و خودمون رسوندیم میدان شاردوگول که مک دونالد خوردیم ورفتیم هتل.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036685367931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">5 شنبه 3 / 2 / 94<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شروع روز سوم پاریس<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تور اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">صبح قرار شد ما بریم موزه لوورومحسن اینا خودشون برن دور بزنن صبح با شهرزاد رفتیم صبحانه خوردیم و ساعت 9 صبح با پرسش از پذیرش هتل پیاده رفتیم به سمت موزه که از میدان کنکورد حدود 10 دقیقه پیاده بود یک خیابان طولانی و کاملا مستقیم در راه رسیدن به موزه متوجه شدیم درحال پیاده روی در کنار پارک دیوار کشی شده ای هستیم که راه دارای درهای متعددی بود از یکی از آنها وارد شدیم و راه مستقیم را ادامه دادیم بل یه دروازه (فکرکنم شمالی) موزه رسیدیم دروازهای شبیه شاردوگل بود از آنجا منظره زیبا را می توانستید ببینید که از این دروازه پارک کنکوررخ شانزلیزه و دروازه شاردوگل بود که همگی در یک خط مستقیم قرار داشت بعد به هرم زیبای موزه لووررسیدیم 12 یورو ورودیه برای کل موزه ها بود خریدیم و از روی ننقشه قسمت ایران را پیدا کردیم بسیار زیبا بود پایه های سنگی آثارباستانی کشورشده کله های شیر و کلی چیزای دیگه ، کلی با شهرزاد عکس انداختیم .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036686367931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036687367931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036688367931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036689367931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036680467931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036681467931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد ازایران کلی حسرت و کلی خوشحالی رفتیم قسمت مصر هم دیدیم که کلی شلوغ تراز ایران بود با کلی مجسمه زیبا خلاصه بعد از حدود 2 ساعت بازدید خارج شدیم بعد شروع به قدم زدن در پارک لوورشدیم خیلی لذت بخش بود روی توتا صندلی زیبا لم دادیم نسیم خنک و خلاصه عالی بود بعد تصمیم گرفتیم بریم هتل اگر محسن اینا بودن با هم ، اگرنه خودمون بریم ایفل وچند عکس تو روز بندازیم و بعد رفتیم هتل لباس عوض کردیم و با مترو رفتیم ایفل که واقعا تو روز هم زیبا بود بعد روی پل رود سن چند تا عکس با نمای ایفل و خود رودخانه انداختیم رفتیم شانزلیزه مک دونالد خوردیم رفتیم هتل بعد شب هم با محسن اینا رفتیم سالن اپرا که از بیرون هم زیبا بود کمی نشستیم چون تعطیل بود دیگه و دوباره رفتیم شانزلیزه شام خوردیم و برگشتیم هتل ساکها را جمع کردیم و دیگر سفر ما در تور9 شب اروپا تمام شده بود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsianseirpars.com/1036682467931001B" alt=""></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 106%;"><o:p><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">جمعه 4 / 2 / 94<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">روز آخر 10 روزه اروپا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تور اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">صبح بلند شدیم صبحانه را در هتل خوردیم و بعد از آن ترنسفر اومد دنبالمون رفتیم سوار شدیم حدود 23 یورو هم هر اتاق مالیات دادیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">خیابان ها ترافیک خیلی زیادی داشت مثل تهران ولی به هر حال حدود 9:15 رسیدیم فرودگاه گیت ایران ایرپیدا کردیم که در فرودگاه </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Orly</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بود فرودگاه باریک ولی طویل بود خلاصه رفتیم بعد از چند نوبت بازرسی های بلیط و بازرسی بدنی کمی هم به محسن و مرجان گیر دادن که خیلی مهم نبود بالاخره </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">A19</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رسیدیم و بعد از 50 دقیقه تاخیر سوار هواپیما شدیم هواپیما بر خلاف مسیر تهران_رم پر از مسافر بود که در لومیا اسلوانی سوخت گیری کرد و بعد از یک پرواز خسته کننده حدود ساعت 7:30 الان کم کم داریم می رسیم تهران درست حدس زدید این آخرش رو تو هواپیما دارم می نویسم .<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">پایان تور 10 روز ، اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">چند نکته کلی در مورد پاریس و اروپا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تور اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">1.کلا کمی ولی نه خیلی گرون تراز دو شهر قبلی بود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">2.مردمش انگلیسی بلد نیستن نه که نخوان صحبت کنن یا اذیت کنن (البته نظرشخصی منه ) و در اکثر موارد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">3.فرودگاه شاردوگل ترمینال 3 خیلی کوچک بود و فرودگاه </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">Orly</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خیلی باریک و طویل بود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">4.کلا میشه همه جای اروپا ( حداقل فرانسه / اسپانیا / ایتالیا )میشه پیاده و با مترو رفت .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">5.کلا تاکسی اسپانیا و ایتالیا برای 3 یا 4 نفرخیلی با مترو فرق ندارد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">6.در حالت کلی اروپا فقط میشه کلیسا و اماکن تاریخی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">7.خیلی هم نسبت به چیزی که فکر می کردم پیشرفته نیستن ولی همون موارد جزئی که توی فرهنگ و خیابان ها و ...هست متمایز کنندس.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">8.بلیط مترو برای اتوبوس هم استفاده می شود که باید از دستگاه خریداری کنی که وقتی کمی انگلیسی بلد باشی چون شکل هم دارد راحت می توانی خرید </span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;">TKT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> داشته باشی.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">9.هتل ها اگر در کل در ایتالیا و رم در زندگی ترمینی در بارسلون در نزدیکی میدان اسپانیا یا کاتالونیا و در پاریس نزدیک کنکورد در شانزلیزه و شاردوگل باشد می توان خیلی جاها را پیاده هم رفت.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">&nbsp;</font></span></p> text/html 2017-09-23T13:44:43+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت سفر به اتریش ، تورهای اتریش http://www.parsianseirpars.net/post/84 <div class="contentContainer" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">اتریش کشوری با جاذبه‌های فراوان است و در حوالی کوه‌های آلپ خود مکان بسیار محبوبی برای اسکی‌بازان و کوه‌نوردان است. اما شهرت این کشور بیش‌تر در زمینه‌ی موسیقی است. اتریش با پرورش موسیقی‌دانان بزرگی همچون والس اشتراوس (Strauss waltzes) و خانواده وون تراپ (Von Trapp) خدمت بزرگی به موسیقی دنیا کرده است. در این مقاله می‌خواهیم شما را با برخی از جاذبه‌های دیدنی این کشور آشنا کنیم.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">بد گستین</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/46a9f941-4a14-4ef6-86cb-1196b459e2d6.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">بد گستین (Bad Gastein) شهر کوچکی است که چشمه‌‌ی آب گرم فوق‌العاده‌ای دارد. اما بیشتر به خاطر داشتن ساختمان‌های بل اپوک (<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">&nbsp;</span>Belle Époque) که با کوه‌های سر به فلک کشیده و هوای بدون مه احاطه شده‌اند، معروف است.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">گردشگران زیادی به این مکان که ۱۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد، می‌روند تا هوای کاملا پاکیزه تنفس کنند، در چشمه‌های آب گرم آن آب‌تنی کنند و از خواص درمانی این آب‌ها بهره ببرند. بد گستین مکان خوبی برای فعالیت‌های مهیجی نظیر اسکی در زمستان و هاکی و دوچرخه‌سواری کوهستان در فصل تابستان است.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">دریاچه ورث</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/d900c1c4-d5d5-43c3-9c3d-7b238e594169.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">دریاچه‌ی ورث (Worthersee) بزرگ‌ترین دریاچه منطقه کرینثیا (Carinthia) است که در تابستان یکی از معروف‌ترین مقصد‌های گردشگری در اتریش محسوب می‌شود. این دریاچه نه‌ تنها برای کسانی که به قایق‌رانی علاقه‌مند هستند، بسیار جذاب است؛ بلکه برای کاشفان غار هم مکان بسیار جالبی است. در این مکان چند غار دیدنی از جمله غار استالاکتیک گریفن (<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">&nbsp;</span>Griffen) که رنگارنگ‌ترین غار اتریش است، وجود دارد.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">کسانی‌ که از تماشای کلیساها لذت می‌برند، نباید کلیسای جامع جرک (Gurk) متعلق به قرن ۱۲ را در اینجا از دست بدهند.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">گراتز</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/f08e845f-6adf-4bf0-93f6-3987360b268b.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">گراتز (Graz) دومین شهر بزرگ اتریش است که مکان خوبی برای دانشجوها محسوب می‌شود؛ چراکه ۶ دانشگاه با بیش از ۴۴۰۰۰ دانشجو دارد. این شهر همچنین یکی از بهترین مناطق قدیمی باقی‌مانده در اروپای مرکزی را در خود دارد که فرهنگ&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;">ایتالیا</span>&nbsp;و ایالت‌های&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;">بالکان</span>&nbsp;(Balkan) را به‌ خوبی نشان می‌دهد.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">در گراتز موزه‌های متعددی از موزه‌های هنری گرفته تا موزه‌ی اسلحه وجود دارد. شهرت دیگر این شهر به خاطر انواع غذاهای بین‌المللی آن است. روغن دانه کدو تنبل محصول محلی این شهر است که می‌تواند سوغاتی خوبی هم باشد.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">روستای آنتون آم آلبرگ</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/26628ddd-e6ca-4fd4-9de7-8327caa896e3.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">روستای آنتون آم آلبرگ (Anton am Arlberg) مقصد گردشگری مطلوبی برای اسکی در اتریش است که در کوه‌های تیرول (Tyrol) واقع شده است. در این روستا یک زمین اسکی وجود دارد که نیاز همه نوع اسکی‌بازی را از حرفه‌ای گرفته تا آماتور برآورده می‌کند. چشم‌اندازهای وسیع آن در تابستان و زمستان پذیرای گردشگران باوفایی است که به شدت شیفته‌ی این مکان شده‌اند.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">دره واخائو</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/a5921120-660c-4308-b8e1-aa3365534323.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">دره واخائو (Wachau) مقصد گردشگری محبوبی در جنوب اتریش است که رود دانوب در آن جریان دارد. این دره به خاطر نوشیدنی‌ها و میوه‌هایش همچون زردآلو مشهور شده است. جالب است بدانید این دره بیش از ۵۰۰ اثر تاریخی را در خود جای داده است؛ بنابراین &nbsp;با وجود این تعداد زیاد، گردشگرانی که به این دره می‌روند انتخاب دشواری پیش‌رو خواهند داشت.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">زل آم سی</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/564a9888-4ec0-43d7-a775-3ebe99724406.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">زل آم سی (Zell am See) مقصد گردشگری مشهور دیگری در اتریش است که در ایالت سالزبورگ (Salzburg) واقع شده است. شهرت این منطقه به خاطر کوه‌ها و دریاچه‌هایش است. این منطقه در اوایل قرن ۱۹ میلادی توسط نیروهای فرانسوی اداره می‌شده است.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">&nbsp;در زل آم سی بازار اسکی هم داغ است؛ به‌طوری که میزبان چند رقابت بین‌المللی اسکی است. علاوه بر اسکی، یکی دیگر از جاذبه‌های مشهور این منطقه کلیسای هیپولیت (<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">&nbsp;</span>Hippolyte) است که به سبک رومی در اوایل قرن ۱۶ میلادی ساخته شده است.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">اینسبروک</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/6d0cc033-86ab-4a65-9a13-4d9b20f2c597.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">شاید تا به حال تصویر ساختمان‌های رنگارنگ و کوه‌های برفی شهر اینسبرگ (Innsbruck) را روی کارت پستال دیده‌اید. اینسبروک نام شهری در اتریش به معنای «پلی بر فرازرودخانه‌ی این» است که در همه‌ی فصل‌ها پذیرای گردشگران است. این شهر به خاطر ورزش‌های زمستانی خود شهرتی بین‌المللی یافته است و در سال ۱۹۶۴ و ۱۹۷۶ میزبان مسابقات المپیک زمستانی بوده است.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">بازدید از کلیساها هم در این شهر کاری بس لذت‌بخش خواهد بود؛ ازجمله کلیسای هوفکرچ (Hofkirche) که مقبره «امپراتور ماکسیمیلیان اول» در آن است و اسچلوس آمبراس (Schloss Ambras) که مجموعه‌ای از نقاشی‌ها و زره‌پوش‌ها را در خود دارد. از دیدنی‌های دیگر این شهر موزه زنگ است که دوره‌ای ۴۰۰ ساله از ساخت زنگ‌های مختلف را برای بازدیدکنندگانش شرح می‌دهد.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">سالزکامرگوت</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/75566fd7-9f2d-4906-8f86-e5ce7da384bb.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">سالزکامرگوت (Salzkammergut) منطقه‌ی تفریحی بسیار زیبایی است که از سالزبرگ (Salzburg) شروع می‌شود و به سرزمین دریاچه‌ها ختم می‌شود. درخشش دریاچه‌های زلال، سرسبزی تپه‌ها، کوه‌های شگفت‌انگیز و مکان‌های عاشقانه مثل ولف‌گنگ (Wolfgang) و هال‌استات (Hallstatt) این منطقه را آراسته‌اند.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">علاوه بر گردشگران، کسانی که فیلم «صدای موسیقی» را دیده‌اند هم شاید بتوانند زیبایی بی‌حد‌و‌حصر این منطقه را درک کنند؛ زیرا&nbsp;فیلم‌برداری این فیلم در این منطقه و حوالی شهر سالزبرگ انجام گرفته است. آب‌درمانی و استراحت در اسپاهای این منطقه از کارهایی است که به شدت به گردشگران توصیه می‌شود.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">سالزبرگ</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/34c583ed-4d2c-49c6-af15-50f71dc315b3.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">سالزبرگ، چهارمین شهر بزرگ اتریش است که در اتریش مرکزی، نزدیک مرز آلمان واقع شده است. این شهر زادگاه موسیقیدان برجسته، ولفگانگ آمادئوس موتزارت، است و می‌توان گفت شهرت خود را مدیون اوست. گردشگران بسیاری برای تماشای آثار موسیقیایی فراموش‌نشدنی به این شهر سفر می‌کنند.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">قلعه‌ای متعلق به دوران قرون وسطی بر فراز تپه، شهرک قدیمی و زیبای آلتاستاد (Altstadt) و مناظر نفس‌گیر کوه‌های آلپ، سالزبرگ را تبدیل به دومین نقطه گردشگری مهم در اتریش کرده اند.</p><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;">وین</h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/12/b20ce8b3-15a5-4108-ac37-46570dadee00.jpg" alt="اتریش" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">اما می‌رسیم به برترین مقصد گردشگری در اتریش یعنی شهر بی‌نظیر وین (Vienna) که بزرگ‌ترین شهر و پایتخت آن هم محسوب می‌شود. وقتی نام وین می‌آید، فورا نام موسیقیدانانی همچون یوهان اشتراوس (Johann Strauss)، بتهوون (<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">&nbsp;</span>Beethoven) و بسیاری دیگر به ذهن می‌آید که در این شهر دیده به جهان گشوده‌اند.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">اما گذشته از جنبه‌های موسیقیایی ، گردشگران می‌توانند از قصر هافبرگ (Hofburg) که بخش‌های دیدنی متعددی نظیر جواهرات امپریالیستی حاکمان هابسبورگ (Hapsburg) را در خود جای داده است و موزه‌ی هنر با داشتن مجموعه‌ای فوق‌العاده از نقاشی‌های هنرمندان قدیمی دیدن کنند.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;"></p><div></div><p></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;">گردشگران می‌توانند قدری در کافه‌های معروف وین توقف کنند و علاوه بر استراحت، مکان دیدنی بعدی خود را در این شهر انتخاب کنند.</p></div><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: justify;"></div> text/html 2017-09-16T09:58:30+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت سفر به جزایر قناری؛ اسپانیا ، جزایر قناری کجاست ، تور جزایر قناری http://www.parsianseirpars.net/post/83 <h1 itemprop="headline" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.68rem; line-height: 44px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(190, 202, 212); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; padding-bottom: 15px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">سفر به جزایر قناری؛ اسپانیا</font></h1><h1 itemprop="headline" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.68rem; line-height: 44px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(190, 202, 212); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; padding-bottom: 15px;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img src="https://images.kojaro.com/2016/11/f208f021-e041-4034-94d8-d459d86dc100.jpg" alt="سفر به جزایر قناری؛ اسپانیا"></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">جزایر قناری متشکل از ۷ جزیره در اقیانوس اطلس هستند که همیشه مورد توجه مردم مختلف برای گذراندن تعطیلاتشان بوده اند. با پارسین سیر پارسهمراه باشید تا با ۴&nbsp;جزیره از مجمع‌الجزایر قناری آشنا شوید.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; text-align: justify; "></p><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></div><p></p><div class="contentContainer" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">قناری یا کاناری واژه‌ای لاتین به معنای سگ است. این جزایر هم به دلیل وجود سگ‌های وحشی زیاد در بین بومیان به این نام معروف شده‌اند. جالب است بدانید اسم پرنده قناری هم از این جزایر گرفته شده است؛ چراکه قناری پرنده بومی این جزایر است.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">در این مقاله می خواهیم به ۴ جزیره از ۷ جزیره قناری با هم سفر کنیم. این جزایر عبارتند از: تنریف (Tenerife)، گرن کاناریا (Gran Canaria)، فوئرته ‌ونتورا (Fuerteventura) و لانزاروته (ٰLanzarote).</font></p></div></div></h1><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">تنریف</font></h2><h1 itemprop="headline" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.68rem; line-height: 44px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(190, 202, 212); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; padding-bottom: 15px;"><div><div class="contentContainer" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/11/89e5696e-cf25-459a-84a0-f508116ff7aa.jpg" alt="تنریف-جزایر قناری" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">جزیره تنریف که در تمام طول سال آب‌و‌هوایی آفتابی دارد، بزرگ‌ترین و پربازدیدترین جزیره در میان جزایر قناری است. پایتخت آن، سانتا کروز (Santa Cruz)، مقصد گردشگری پرطرفداری است که سالانه حدود نیم میلیون گردشگر را به سوی خود جذب می‌کند؛ گردشگرانی که به قصد ساحل لا ترسیتاس (La Teresitas)، باغ‌های گیاه‌شناسی، گالری‌های هنری و خرید به آنجا می‌روند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">این جزیره که همه آن را با شب‌های مهیج‌اش می‌شناسند، در طول چند سال اخیر تغیرات بسیاری کرده است؛ پلایا دی لاس (Playa de las) و تفریحگاه مجاورش یعنی لاس کریستیانود (Los Cristianod) که پر از کنده‌کاری‌های گردشگران بی‌ملاحظه بود، اکنون با گل‌های کاغذی زیبا و برچسب‌های مختلف آراسته شده‌اند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">تفریحگاه کوستا آدج (Costa Adeje) هم با احداث هتل‌های ۴ ستاره و ۵ ستاره در آن و بوتیک‌های شیک تبدیل به مکانی بسیار مجلل شده است. اگرچه شب‌های شلوغ و پر زرق‌و‌برق و لامپ‌های نئون آن‌ها گردشگران زیادی را به دام می‌اندازند اما این روزها، خانواده‌ها و زوج‌ها بیشتر به دنبال سواحل شنی نرم و آرامش‌بخش در آنجا هستند.</font></p><div class="pullquote larticle" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 308px; float: left; margin: 0px 30px 0px 10px; line-height: 35px; padding: 5px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">ال مدانی یکی از بهترین سواحل جزیره تنریف است که به لطف وزش زیاد باد برای موج‌سواری بسیار مناسب است.</font></div><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">ال مدانی (El Medani) یکی از بهترین سواحل این جزیره است که به لطف وزش زیاد باد برای موج‌سواری بسیار مناسب است. اما وقتی به سمت غرب حرکت می‌کنیم، سرعت باد مخصوصا در حوالی لاس جیگانتس (Los Gigantes) کم‌تر می‌شود. در واقع به خاطر وجود صخره‌های غول‌پیکر پناهگاهی امن شکل گرفته است.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">با پیش رفتن در طول ساحل پلایا سا جوآن (Playa Sa Juan<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">)&nbsp;</span>و روستای ماهیگیری آلکالا (Alcala) را خواهیم دید و شمال جزیره یعنی دره لا اروتاوا (La Orotava) جایی است که می‌توان مزارع بی‌نظیر انگور و موز را از نزدیک دید.</font></p></div></div></h1><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">فوئرته ‌ونتورا</font></h2><h1 itemprop="headline" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.68rem; line-height: 44px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(190, 202, 212); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; padding-bottom: 15px;"><div><div class="contentContainer" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/11/031c0bca-d9f8-4237-ae36-e55df12bce05.jpg" alt="فوئرته ‌ونتورا-جزایر قناری" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">جزیره فوئرته ‌ونتورا دومین جزیره بزرگ مجمع‌الجزایر قناری پس از تنریف است. در این جزیره می توان زمین‌های آتشفشانی، دشت‌های خشک و کاکتوس‌های عجیب و غریب بسیار و شاید هم یک گله بز را دید.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">به برکت ۱۵۲ ساحل شنی و همیشه آفتابی بودن آن در هر زمان از سال، سور و سات تعطیلات در آن مهیا است. این جزیره تپه‌های شنی بسیاری دارد؛ در پارک طبیعی تپه‌های شنی در کورالجو (Corralejo) می توان این تپه‌ها را به همراه‌ شترهای بامزه‌اش دید.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">این تفریحگاه که در شمال جزیره واقع شده است، شامل مغازه‌های مخصوص خرید سوغاتی، کافه‌های بنا شده در پیاده‌رو و رستوران‌های بسیاری است که ماهی سرو می‌کنند. در مرکز جزیره، تفریحگاهی به نام کالستا دی فاست (<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">&nbsp;</span>Calesta de Fuste) ساخته شده است که تنها ۱۰ دقیق با فرودگاه فاصله دارد و جاده آن در میان منطقه‌ای نسبتا متروکه با دامنه‌های کوهستانی و شهرک‌های کوچک قطع شده است؛ شهرک‌هایی که با کلیساهای سفید و درختان نخل عجیب خود شناخته می‌شوند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">در این جزیره، ساحلی دست‌ساز هم وجود دارد که با آب‌های کم‌عمق مختص آب‌تنی کودکان ساخته شده است و بسیار ایمن است. علاوه بر این، مراکز خرید و زنجیره‌ای از رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های متنوع در این جزیره دیده می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید خیره‌کننده‌ترین ساحل آن در جنوب یعنی سوتاونتو (Sotavento) باشد؛ ساحلی با تالاب‌های جزر و مدی و طول حدود ۲۰ کیلومتر که از جنوب تا شرق کشیده شده است و در ماه جولای هر سال، محل برگزاری رقابت‌های بین‌المللی نوعی موج‌سواری به کمک باد (Windsurfing) است.</font></p></div></div></h1><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">گرن کاناریا</font></h2><h1 itemprop="headline" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.68rem; line-height: 44px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(190, 202, 212); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; padding-bottom: 15px;"><div><div class="contentContainer" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/11/9013080e-12b0-4de3-8e26-1fde52be62f7.jpg" alt="گرن کاناریا-جزایر قناری" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">سومین جزیره بزرگ در میان جزایر قناری، گرن کاناریا است که مورد علاقه‌ی آگاتا کریستی (Agatha Christie<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">)&nbsp;</span>بوده است. این نویسنده بزرگ اذعان داشته است که در لاس پالماس (Las Palmas)، پایتخت گرن کاناریا، زمستان بسیار خوبی را گذرانده است.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">از فراز کلیسای جامع لاس پالماس که تنها ساختمان مذهبی آن است، می‌توان چشم‌اندازی از کل جزیره و ساحل لاس کانتراس (Las Canteras) را دید. البته لاس پالماس محبوب‌ترین مقصد گردشگری در گرن کاناریا نیست؛ بلکه هر ساله حدود ۲ میلیون گردشگر از ماسپالوماس (Maspalomas<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">&nbsp;</span><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">)&nbsp;</span>و پلایا دل اینگلس (Playa del Ingles) در جنوب گرن کاناریا دیدن می‌کنند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">ماسپالوماس تپه‌های شنی فوق‌العاده، حدود ۲/۵ کیلومتر ساحل و مراتع سرسبزی دارد. علاوه براین یک زمین گلف و باغ‌های گیاه‌شناسی معرکه دارد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">به جرات می‌توان گفت پلایا دل اینگلس بزرگ‌ترین تفریحگاه در مجمع‌الجزایر قناری است. هتل‌های چند طبقه، مراکز خرید، بازار و رستوران‌های بسیاری در آن وجود دارد که تعطیلاتی آفتابی و لوکس را برای گردشگران می‌سازند.</font></p></div></div></h1><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">لانزاروته</font></h2><h1 itemprop="headline" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.68rem; line-height: 44px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(190, 202, 212); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; padding-bottom: 15px;"><div><div class="contentContainer" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; clear: both;"><img src="https://images.kojaro.com/2016/11/2c1e2d7a-5920-4f64-a24b-be1be67afbed.jpg" alt="لانزاروته" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto; "></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">جزیره لانزاروته با چشم‌اندازی آتشفشانی شناخته می‌شود که رنگ آن در هر کیلومتر با تغییر مکان خورشید تغییر می‌کند. در میان این پس‌زمینه زیبا تفریحگاه‌هایی نظیر پلایا بلانکا (Playa Blanca) که یک روستای مخصوص ماهیگیری است و پورتو دل کارمن (Puerto del Carmen<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; ">)&nbsp;</span>و کوستا تکویس (Costa Tequise) واقع شده‌اند که همگی سواحل و هتل‌های بسیار خوبی دارند. اما آنچه که این جزیره را زیبا کرده است معماری رویایی سزار مانریکو (Cesar Manrique) است.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">آثار فاخر این هنرمند را می‌توان درون بقایای آتشفشانی مشاهده کرد. مسلما همین آثار هنری هستند که گردشگران را به سوی این جزیره روانه کرده‌اند. شاید مشهورترین این آثار معماری، خانه‌ای در نازارث (Nazareth) باشد که به سفارش عمر شریف (Omar Sharif)، بازیگر هالیوودی، ساخته شده است.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">اگرچه این بازیگر خانه را در یک بازی از دست داد و اکنون تبدیل به موزه‌ای پربازدید شده است. شاید بهترین مکان برای دیدن زیبایی بی‌حد‌‌ و حصر زمین‌های آتشفشانی این منطقه، پارک ملی تیمانفایا (Timanfaya) باشد. منظره‌ای که از دهانه‌ی ۳۶۰&nbsp;حفره آتشفشانی و حتی بیشتر دیده می‌شود، بسیار شبیه سطح ماه است. اگر هم به لا جریا (La Geria) در غرب این پارک برویم، منظره‌ای خیره‌کننده از تاکستانی پوشیده از خاکستر آتشفشانی را خواهیم دید.</font></p><hr></div></div></h1><h2 style="box-sizing: inherit; list-style: none; padding: 0px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; text-align: right; line-height: 36px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><hr style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box;"><div class="post-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 12px;"><div class="content" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; word-wrap: break-word; margin: 15px 0px;"><div class="content-body" style="box-sizing: border-box;"><sub style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">ویزای کانادا ، ویزای مولتی کانادا ، ویزای انگلیس ، تور انگلیس ، ویزای شینگن ، تور اروپا ، تور بالی ، تور مالدیو ، تو اتریش ، تور پرتغال ، تور بارسلون ، تور جزایر قناری ، جزایر قناری ، ویزای آمریکا ، وقت سفارت آمریکا ، وقت سفارت کانادا ، وقت سفارت انگلیس</font></sub><div style="box-sizing: border-box;"><sub style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></sub></div><div style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 36px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.6667px;"></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 18px;"></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span></font></span></p></div></div></div></div></div></h2><h1 itemprop="headline" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.68rem; line-height: 44px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(190, 202, 212); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; padding-bottom: 15px;"><div><div class="contentContainer" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"></div><div data-bind="with: $root.advertisementManagerViewModel" class="bannerWrapper" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; "><div data-bind="html: displayBody" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; "><div class="panel panel-default text-adv-box" style="box-sizing: inherit; border-width: 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(229, 229, 229); border-image: initial; vertical-align: baseline; margin-bottom: 20px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-radius: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.35) 0px 0px 0px; float: right; width: 770px; display: flex; "></div></div></div></div></h1> text/html 2017-09-14T03:29:35+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت سفرنامه تور10 روزه رم ، بارسلون ، پاریس قسمت دوم http://www.parsianseirpars.net/post/82 <p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">یادداشت های مدیر عامل </font></span></p><p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">سفرنامه تور10 روزه: </font></span></p><p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">تورایتالیا (توررم ) 3 شب / تور اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب </font></span></p><p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">شنبه 29/1/94 روزچهارم</font></span></p><p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">سلام صبح ساعت 5:40 از خواب بیدار شدیم کارامون انجام دادیم اتاق تحویل دادیم ساعت 6:10 تو لابی بودیم که شبی نفری 6 یورو</font></span></p><p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;مالیات گرفت که کاملا دودره بازی بود ولی از همه می گرفت .</font></span></p><p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">ترنسفر که قراربود 6:30 بیاد 6:15 اومد ما هم که آماده بودیم رفتیم راننده خوشتیب و با کلاسی بود که بچه ها با سروقت اومدن </font></span></p><p align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">اونا حال کرد.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">رسیدیم فرودگاه گیت پیدا کردیم چون زود رفتیم هنوز باز نشده بود خلاصه چند دقیقه بعد پرواز </span><span dir="LTR">Vueling</span><span lang="FA" style=""> بازکرد </span><span dir="LTR">Tkt</span><span lang="FA" style=""> نشون دادیم بار </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">مارا چک کرد بعد گفت بار دستیتونو ببینم بعد گفت </span><span dir="LTR">ok</span><span lang="FA" style=""> منطقه </span><span dir="LTR">D</span><span lang="FA" style=""> برید </span><span dir="LTR">Bording</span><span lang="FA" style=""> ساعت 9:25 صبح حالا چند بود 7:20 خلاصه کلی </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">معطلی رفتیم بالا از گیت که رد شدیم کلی فروشگاه ، خوب و شیک تو </span><span dir="LTR">Free shop</span><span lang="FA" style=""> فرودگاه فومنچینو رم داشت که من یک ادکلن </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span dir="LTR">CHANEL</span><span lang="FA" style=""> گرفتم 100 </span><span dir="LTR">&nbsp;mil</span><span lang="FA" style="">85 یورو</span><span lang="FA" dir="LTR"> </span><span lang="FA" style="">بعد رفتیم برای سوارشدن به هواپیما مشکل خاصی نبود ولی اکثرا بار دستی داشتن که قسمت جا </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">باری بالای سرمان پربود ولی در کل پرواز خوبی داشتیم 1:20 دقیقه طول کشید.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">ولی نکته جالب که من نمیدانستم انگار نه انگار داری به عنوان یک خارجی وارد اون کشورمی شی اصلا مثل پرواز تهران_کیش </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بود وکسی اصلا مارو چک نکرد بعد از گرفتن چمدان فقط ترنسفر با در دست داشتن اسم من منتظرما بود که کلی هم خوش برخورد </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بود ورود به بارسلون معلوم بود که وارد شهر زیبا و سر زنده ای شده ایم.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><img src="http://www.parsianseirpars.com/1036686286831001B"></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">حداقل انرژی این جوری می داد بعد از میدان معروف اسپانیا رفتیم به هتل که خیابان بسیار زیبایی داشت بنام </span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">Sunotel Central</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">هتل تمیز4 ستاره بالابی مناسب و کلا خوب بود اتاقهای کوچک با سرویسهای بزرگ تمیزبه ما دادند.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">من بالافاصله حاضرشدم و لباس کمی رسمی تر برای دیدن نمایشگاه بارسلون </span><span dir="LTR">B-Travel</span><span lang="FA" style=""> که نظیرش رو همیشه آرزو داشتم رفتم.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">سرراه کلی آدم جالب در میدان اسپانیا دیدیم با یک منظره فوق العاده در انتهای خیابان نمایشگاه که موزه هندی بارسلون بود.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">روبه روی نمایشگاه </span><span dir="LTR">B-Travel</span><span lang="FA" style=""> نمایشگاه کمدی و </span><span dir="LTR">Magic</span><span lang="FA" style=""> بود که آدم ها (اکثرا نوجوان ها ) با قیافه های عجیب و غریب خودشان </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">را گریم کرده بودن که با اونها کلی عکس گرفتن بچه ها برای هممون خیلی جالب بود.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">من با یکی از دوستانم تماس گرفته بودم وقتی توهتل بودیم از </span><span dir="LTR">viber</span><span lang="FA" style=""> اون ساعت 14:45 4 تا بلیط نمایشگاه به ما داد که پول 10 </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">یورو ورودیه دیگه ندادیم .</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><img src="http://www.parsianseirpars.com/1036687286831001B"></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">نمایشگاه حالت خاصی نداشت که متفاوتش کنه در کل خوب بود با دوستم واسکاردر غرفه باراکا درباره سیستم جدید حرف زدم بچه </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">ها کلی ازم عکس گرفتن و بعد با غرفه داروهای ایرلند/ لهستان / ایران تراول و...</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">چند جای دیگه حرف زدم و کاتالوگ گرفتم بعدم دوستم چند تا مسیر برای بازدید بهم پیشنهاد کرد.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد رفتیم هتل استراحت کردیم شب رفتیم رقص فواره ها جلوی موزه هتل همون میدان اسپانیا جاتون خالی خیلی زیبا بود و تا اینجا </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بهترین شب ما در سفر اروپا عکس انداختیم شادی کردم موزیک بود و...</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">فقط رفت و برگشت 30 یورو به تاکسی دادیم و اومدیم میدان اسپانیا کنارسالن گاوبازی قدیم که حالا شده فروشگاه غذا خوردیم و به هتل برگشتیم .</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">تورایتالیا (توررم ) 3 شب / تور اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">یکشنبه 30/1/94</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بارسلونا مثل رم جای دیدنی (تاریخی) نداره برای همین تصمیم گرفتیم با تجربه تاکسی که بدست آورده بودیم و خیلی هم گرون نبود </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بریم پارک گوئل ( کاشی رنگی ها ) با 10 یورو رسیدیم اونجا دیدیم اونجا هم ورودیه می خواهد نفری 8 یورو ولی فضای زیبایی </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">بود با کلی پله های مختلف به هر سمت که اونجا ها آزاد بود .</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><img src="http://www.parsianseirpars.com/1036684286831001B"></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">محسن که مادرخرج هم بود </span><span dir="LTR">Tkt</span><span lang="FA" style=""> خود خانه گوئل را خریده بود و گفت ساعت داره و از 12:30 تا 13 فقط میشه وارد شد ساعت </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">اون موقع 10:30 بود خلاصه 2 ساعت وقت داشتیم که کل دو محوطه زیبا که یه جورایی شبیه جمشیدیه هم بود دور بزنیم .</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">توی گشت و گذرامون 2 تا نکته بود یکی یکسری خواننده کنار پیاده رویی که موزیک شاد و رقص اجرا کردند و یکی هم دیدن یه </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">شهربازی با یک کلیسا ساگرا فاملیا روی قله کوه در کنار شهربازی بعد 2 ساعت رفتیم تو محوطه اصلی کاشی رنگی ها که خیلی </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">معمولی بود وفقط پول اسمش گرفت 15 دقیقه هم تو نبودیم و اومدیم با یک تاکسی دیگه به میدان اسپانیا رفتیم ناهار خوردیم و رفتیم </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">من تو نمایشگاه </span><span dir="LTR">B-travel</span><span lang="FA" style=""> وبچه ها هم تو نمایشگاه دیگه که مربوط به بچه ها و جوانان با لباس های عجیب و غریب بود همه لباس </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">کارکترهای فیلم ها را پوشیده بودند .</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">من تو نمایشگاه با آقای حصاری ( ایران تراول و پیوند گشت ) 20 دقیقه صحبت کردم بعد یه گشتی زدم و کاتالوگ جمع کردم .</span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">درکل نزدیک بود به آرزویی که چند سالی میشه ذهنم درگیرکرده بود اونم ارتباط به شرکت های مسافرتی بین المللی اروپا بود</span><span dir="LTR">.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><img src="http://www.parsianseirpars.com/1036688286831001B"></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">ساعت 5 می خواستیم بریم همون شهربازی روی قله کوه که یکی از دوستانمون ( باراکا ) گفت شاید بسته باشه برای همین رفتیم</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;خیابان رامبلا که معروفترین خیابان بارسلون خیلی زیبا شلوغ و جالب بود که یه دور زدیم و رفتیم با یک سری مجسمه نما عکس </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">گرفتیم که طرحهای جالب داشتن بعد از روی پل گذشتیم رفتیم اونور ( اسکله بود ) یک فروشگاه بزرگ بود یه دوری زدیم می </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">خواستیم ساعت 21 بریم رقص فلامینگو ولی با کلی گشت پیدا کردیم دیدیم گفتن امروز و فردا بستس ولی به ما گفته بودن بازه به هر </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">حال تو میدان کاتالونیا پلازا که اول رامبلا محسوب می شد مک دونالد خوردیم ، شد نفری 7 یورو بعدم پیاده اومدیم هتل که حدود </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">10 دقیقه بود و خوابیدیم بچه ها می گفتن نمایشگاه معمولی بود و نفری 8 یورو ورودیه داشت .</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">دوشنبه 31/1/94</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">تورایتالیا (توررم ) 3 شب / تور اسپانیا (تور بارسلون ) 3 شب / تور فرانسه (تور پاریس) 3 شب</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">صبح بدون برنامه خاصی بیدار شدیم صبحانه خوردیم رفتیم کلیسا ساگرا فاملیا خیلی زیبا بود چند تا عکس گرفتیم ورودیه 15 یورو </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">صف خیلی طولانی که طبق معمول منصرف شدیم .</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد من پیشنهاد دادم چون با یکی از بچه ها کار دارم تو ایران تراول که همون رامبلا بود نیم ساعت بریم اونجا بچه ها هم موافقت کردن رفتیم </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">قرار گذاشتیم نیم ساعت بعد جلوی مک دونالد من زود رفتم چون آدرس رو درست بلد نبودم کلی گشتم بعد از پرس وجو کردن 15 </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">دقیقه بعد پیدا کردیم رفتم بالا با دوستم خوش و بش کردم 2 تا عکس گرفتن و زود اومدم سر قرار دیدم محسن عجله میگه بدو بریم </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span dir="LTR">Zara</span><span lang="FA" style=""> ، </span><span dir="LTR">Off</span><span lang="FA" style=""> زده چشتون روز بد نبینه کلی خرید کردیم چون دیگه </span><span dir="LTR">Zara</span><span lang="FA" style=""> مال خود اسپانیاس نزدیک 200 یورو من و 300 یورو </span><span dir="LTR"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">محسن خرید کردیم پیاده اومدیم هتل بعد رفتیم ناهارخوردیم رفتیم شهربازی جاده خیلی قشنگ بود مثل جاده چالوس یه جورایی کلی </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">پیچید رفت بالای کوه رسیدیم به یه جایی که روی ارتفاع بود و منظره بسیار زیبایی داشت که از دور یک کلیسای زیبا مثل ساگرادا </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">خودنمایی می کرد 5 دقیقه پیاده روی تو اون فضای زیبا مارو به شهربازی که جلوی یک کلیسای بزرگ و زیبا بود رسیدیم کمی </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">خلوت و بی سرو صدا تر از شهربازی به نظر می رسید ما چند تا مغازه در اطرافش با کمی پر سوجو و دیدن یک هواپیما ماکت</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بزرگ و ترن هوایی در محلی زیبا فهمیدیم که کاملا طبقه پایین شهربازی تعطیل است و فقط طبقه بالا جلوی کلیسا فعال بود .</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">منظره خیلی قشنگ بود واقعا دوردست دریا و پایین جنگل یک بازی 2 یورویی که حالت جک من و بچه ها سوارشدیم و تو اون </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">ارتفاع کلی مارو بالا برد و ما فیلم گرفتیم .</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><img src="http://www.parsianseirpars.com/1036685286831001B"></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعد یه بازدید از کلیسا کردیم دیگه چون بالاش پولی بود نرفتیم بعد با یک ترن که مخصوص بالا به پایین کوه برای رسیدن شهربازی </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بود که کاملا فرسوده و قدیمی بود با خریدن بلیط 5/7 یورویی به پایین کوه رفتیم از اونجا هم اتوبوس بود هم تاکسی که ما تاکسی </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">گرفتیم تا میدان کاتالونیا که شد حدود 14 یورو بعد رفتیم هتل کمی استراحت کردیم و بعد که برای بچه ها هم کمی از زارا خرید کنیم </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">که چیزی که می خواست نداشت بعد با بچه ها رفتیم </span><span dir="LTR">kfc</span><span lang="FA" style=""> تو خیابون رامبلاس شام خوردیم هر نفرحدودا 8 یورو شد بعد توراه هتل که </span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">داشتیم برمی گشتیم هوا خنک بود گفتیم شاید فرانسه سرد تر باشد حدود ساعت 45/9 رفتیم زارا و یک کاپشن قرمز خیلی خوشگل </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">خریدیم بعدا رفتیم هتل خوابیدیم که فردا 30/8 ترنسفر می اومد دنبال ما .</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">چند نکته کلی در مورد بارسلون :</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">1.به نظرامن می رسید تا ساعت 23 و 24 </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">2.خیابان های شاد و سرزنده داشت</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">3. اصلا جای تاریخی زیادی ندارد و بیشتر به درد جوان ها می خورد</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">4.قیمتها خیلی بالا نبود مخصوصا تو </span><span dir="LTR">Off</span><span lang="FA" style=""></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">5.غذا بین 8 تا 12 یورو می شد البته </span><span dir="LTR">fast food</span><span lang="FA" style=""></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">6.فرودگاه </span><span dir="LTR">Elprat</span><span lang="FA" style=""> خیلی بزرگ با فروشگاه های شیک بود بلیط فلامینگو حدود 35 تا 50 یورو بود</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">7.همه جا با تاکسی می شد که بری</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">8.تو فرودگاه ناحیه بندی داره مثل </span><span dir="LTR">A/B/C/P</span><span lang="FA" style=""> که برای پیدا کردن ورودی گیت پرواز</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">9.میدان اسپانیا و اطرافش خیلی زیباست </font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p><p align="right" style="text-align:right; line-height:107%"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">ویزای کانادا / ویزای مولتی کانادا / ویزای انگلیس / تور انگلیس / ویزای شینگن / تور اروپا / تور بالی / تور مالدیو / تور اتریش /</font></span></p><p align="right" style="text-align:right; line-height:107%"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">تور پرتغال / تور بارسلون / تور جزایر قناری / ویزای آمریکا / وقت سفارت آمریکا / وقت سفارت کانادا / وقت سفارت انگلیس /</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">حسین حسین خانی /</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"> </p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> text/html 2017-09-14T03:00:52+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت راهنمای سفر به لیسبون؛ پرتغال http://www.parsianseirpars.net/post/81 <h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">آب و هوا</font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">مانند شمار زیادی از پایتخت‌های اروپایی، لیسبون نیز در تمامی فصول زیباست. اما در ادامه در مورد هر فصل در این شهر زیبا توضیحاتی می‌دهیم تا شما بنا به سلیقه‌ی خودتان یک فصل را انتخاب کنید: بهار و تابستان دو فصل ایده‌آل برای بازدید از این شهر زیبا هستند. اما بازهم به سلیقه‌ی خود شما بستگی دارد. بهار در اینجا به گونه‌ای است که شما شاهد مناظر سرسبز و طبیعی بی نظیری خواهید بود و با داشتن دمایی در حدود ۱۷ درجه واقعا یک مکان فوق العاده برای تعطیلات بهاری خواهد بود . جالب توجه است که حتما در این فصل یک چتر همیشه به همراه داشته باشید تا رگبارهای بهاری شما را غافلگیر نکنند. اما این باران‌ها اصلا باعث نمی‌شوند که تعطیلات شما خراب شود یا لذت کافی از بودن در این مکان نبرید، شکوفه‌های درختان و طبیعت بکر این آب و هوای غیر قابل پیش بینی را جبران می‌کند. و اما نکته‌‌ی آخر اینکه بهار خیلی زود به لیسبون می‌آید پس اگر قصد سفر در این فصل را دارید خیلی زود بلیط‌های خود را رزرو کنید. اما تابستان‌های لیسبون یکی از بهترین زمان‌ها برای گذراندن تعطیلات در این کشور است. شما در اینجا در روز ۱۳ ژوئن شاهد جشن بزرگداشت بسیار شاد و زیبا خواهید بود که هرساله در پایتخت پرتغال برگزار می‌شود به نام سنت آنتونی که نام یک قدیس قدیمی است و می‌گویند صاحب لیسبون است. بعلاوه، تابستان نیز یکی از فصل‌های شلوغ این شهر محسوب می‌شود و می‌توایند از سواحل زیبای این شهر دیدن کنید و از آفتاب تابستانی لذت ببرید اما اگر هتل خاصی مد نظر شماست باید خیلی زودتر برای رزرو آن اقدام کنید. در مورد پاییز باید گفت که به دلیل بارش‌های فراوان ترجیحا این شهر را انتخاب نکنید. مطمئنا مقاصد بهتری برای این فصل وجود خواهند داشت مانند&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;">فرانسه</span>&nbsp;و هاوایی. زمستان‌های لیسبون نیز سرد است و حتی اگر شما به هوای سرد و ورزش‌های زمستانی علاقه دارید که برای آنها نیز به برف زیادی نیاز است لیسبون خیلی مقصد مناسبی نیست.</font></p></h2><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="box-sizing: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; ">هزینه‌های</span>&nbsp;معمول<span style="box-sizing: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; ">&nbsp;</span></font></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">هزینه&nbsp;اسکان</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29953" src="https://images.kojaro.com/2015/10/26199448.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">لیسبون رنج وسیعی از محل‌های اسکان را به مسافران پیشنهاد می‌دهد که هرکدام با توجه به بودجه‌خود یک مکان مناسب را انتخاب کنند. در این شهر شما هم می‌توانید محل‌های ساده و مقرون به صرفه‌ای را پیدا کنید که دارای امکانات معقولی نیز هستند و یا اینکه اگر علاقه دارید در هتل‌های خیلی مجهز اقامت داشته باشید بهتر در فصل‌هایی که مسافران کمتری به این شهر می‌آیند یا اصطلاحا در off-season به اینجا بیاید تا از تخفیف‌های عالی برخوردار باشید. اما در حالت کلی بهتر است محل اقامتتان جایی باشد که خیلی از مکان‌های دیدنی لیسبون دور نباشد. قیمت یک شب اقامت در اتاق‌های هاستل‌ها (که به صورت اتاق‌های خوابگاه‌ها هستند) در حدود ۱۰تا ۲۵ یورو است. و هزینه‌ی یک اتاق خصوصی برای دونفر با حمام مشترک در حدود ۵۰ تا ۶۰ یورو. یکی از هاستل‌های خوب در این شهر Goodnight هاستل است که در مرکز شهر واقع شده است.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29952" src="https://images.kojaro.com/2015/10/12640056064b5731e6bc17c.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">قیمت هتل‌های مقرون به صرفه نیز از حدود ۳۰ یورو برای یک اتاق دو تخته در مسافرخانه‌های مقرون به صرفه‌ای به نام Pensão شروع می‌شود. و البته در بیشتر هتل‌ها این قیمت از ۵۰ یورو است. چند هتل مقرون به صرفه‌ی لیسبون: هتل Botanico ، هتل Travel Park ، هتل vip Zurique هستند.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;هزینه غذا</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29954" src="https://images.kojaro.com/2015/10/The-Beautique-Hotel-Figueira-Honria.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">شما می‌توانید در این شهر در شیرینی فروشی‌ها یا نانوایی میان وعده‌های کوچکی در حد ۲ یورو پیدا کنید. غذاهای سبک و ساندویچ‌ها نیز در حدود ۷ یورو قیمت دارند بعلاوه فست فود را هم می توانید با همین قیمت‌ها خریداری کنید. اما اگر تمایل دارید که در یک&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;">رستوران</span>&nbsp;و به همراه نوشیدنی غذای خود را میل کنید باید در حدود ۱۸ یورو پرداخت کنید، خصوصا در مناطق توریستی مرکز شهر. در لیسبون شما می‌توانید در رستوران‌های محلی یک وعده‌ی غذایی همراه با نوشیدنی را با پرداخت ۱۴ یورو داشته باشید. هزینه‌ی خواروبار برای یک هفته نیزچیزی نزدیک به ۳۷ یورو خواهد بود.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">هزینه‌ی حمل و نقل</font></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">یک بلیط تمام روز( یا یک روزه) برای مترو ۴.۶۰ یورو است. کرایه‌ تاکسی در لیسبون گران است و برای مسیر فرودگاه تا مرکز شهر باید ۲۵ یورو پرداخت کنید. در پایان باید بگوییم که اتوبوس مقرون به صرفه‌ترین وسیله‌ی نقلیه خواهد بود با هزینه‌ای در حدود۱.۸۰ یورو برای هر بلیط.</font></p></h2><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">توصیه‌هایی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها</font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; padding: 0px; list-style: inside; text-align: justify; "><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; list-style-type: none; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">تاکسی را فراموش کنید! همانطور که در هزینه‌های حمل و نقل گفتیم تاکسی‌ها در لیسبون بسیار وسایل نقلیه‌ی گرانی هستند پس از آنها برای جابه جایی استفاده نکنید. برای گردش در مرکز شهر لیسبون پیاده‌روی گزینه‌ی مناسبی است و برای رفتن به مکان‌های خارج از شهر نیز از مترو استفاده کنید. بعلاوه تاکسی هزینه‌ی اضافی را برای وسایل شما و همچنین رفتن به فرودگاه دریافت می‌کنند.</font></li><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; list-style-type: none; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">به نان‌ها نه بگویید! زمانی که شما غذا سفارش می‌دهید قبل از سرو آن انواع مختلف نان و زیتون را برای شما می‌آورند که اینها به هیچ وجه رایگان نیستند و به هزینه‌ی وعده‌ی غذایی شما می‌افزایند پس بهتر است آنها را رد کنید.</font></li><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; list-style-type: none; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">یک لیسبون کارت تهیه کنید. اگر شما قصد دارید که&nbsp; از جاذبه‌های زیادی دین کنید ایده‌ی خوبی است که یک لیسبون کارت تهیه کنید که شامل تخفیفات و همچنین بازدیدهای رایگان از مکان‌های دیدنی است. قیمت این کارت‌ها از&nbsp;۱۸.۵ یورو شروع می‌شود و در صرفه‌جویی پولتان بسیار کمک می‌کند.</font></li><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; padding: 0px; margin: 0px; list-style-type: none; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">درPensão اقامت داشته باشید: این کاروان‌هایی که توسط خانواده‌ها راه اندازی شده مسافرخانه‌های بسیار خوبی را با قیمت بسیار کم به شما پیشنهاد می‌دهد.</font></li></ul></h2><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">بهترین تفریحات و جاذبه ها در لیسبون</font></h2><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">درابتدا لازم به توضیح است که شما می‌توانید از موزه‌هایی نظیر Gulbenkian ، Maritime ، موزه‌ی هنرهای باستانی و موزه‌ی کاشی ملی (national tile ) که هر یکشنبه به مدت چند ساعت بازدید از آنها رایگان است استفاده کنید.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">آکواریوم بزرگ لیسبون</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29788" src="https://images.kojaro.com/2015/10/lisbon_oceanarium.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">در این شهر از بزرگترین آکواریوم اروپا دیدن کنید. یک مکان فوق العاده زیبا و خیره‌کننده با&nbsp;۱۶۰۰۰ گیاه و جانور از بیش از ۴۵۰ گونه‌ی مختلف که هم مردم محلی و هم گردشگران را به خود جذب می‌کند. این آکواریم یا به عبارتی &nbsp;Oceanarium ( یک آکواریم بسیار بزرگ از آب دریا که در آن از جانوران دریایی برای مطالعه و بازدید عمومی استفاده می‌شود) &nbsp;که توسط معمار&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;">آمریکا</span>یی Peter Chermeyeff طراحی شده در سال ۱۹۹۸ به منظور جشن گرفتن این امر که " اقیانوس ، میراثی برای آینده" ساخته شده و بازدید از این مکان تجربه‌ای لذت بخش مانند غواصی در اعماق دریا البته بدون ریسک‌هایی که در آن مناطق هست خواهد بود.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">برج &nbsp;Belém</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29789" src="https://images.kojaro.com/2015/10/lisbon46.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">بدون شک زمانی که در لیسبون هستید یکی از مکان‌هایی که باید از آن دیدن کنید برج زیبای &nbsp;Belém است. این برج که از آن به عنوان قلب و روح تاریخی پرتغال نام ‌می‌برند از چندین اتاق زیبا تشکیل شده است، اما نقطه‌ی اوج این داستان زمانی است که شما می‌توانید از اینجا به تماشای چشم اندازهای پانارومای قسمت غربی شهر و همچنین رودخانه‌ی تاقوس بپردازید. در سال ۱۹۸۳، این دژ محکم در لیست میراث جهانی<span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;">یونسکو</span>&nbsp;قرار داشت و امروزه از آن به عنوان یک موزه استفاده می‌کنند.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">باغ گیاه شناسی (Jardim Botânico)</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29966" src="https://images.kojaro.com/2015/10/botanico.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">این باغ ۱۰ هکتاری یکی از زیباترین باغ‌های عمومی در لیسبون است. این بهشت زیبا که در قلب لیسبون واقع شده است به دور از شلوغی و فشارهای روزمره &nbsp;محل بسیار مناسبی برای یک پیک نیک ساده و لذت بردن از گیاهان بی نظیر است.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">برج لیسبون (Castelo de São Jorge)</font></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">از این برج که در بالاترین تپه شهر واقع شده است و در میان مردم محلی با نام &nbsp;Castelo de São Jorge شناخته می‌شود دیدن کنید ودر کنار اینکه از نمایشگاه‌هایی که مربوط به &nbsp;فرهنگ و تاریخ پرتغال هستند بازدید می‌کنید از تماشای نمای زیبای شهر از ارتفاعات لذت ببرید. در اینجا همچنین کافه‌ها و رستوران‌هایی هستند که بین مارچ تا اکتبر از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب باز هستند و از نوامبر &nbsp;تا فوریه نیز ساعات کاریشان بین ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر است.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">سواحل لیسبون</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29972" src="https://images.kojaro.com/2015/10/best-of-lisbon-beaches-photography-43-by-messagez-com_.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">لیسبون دارای سواحل بسیار زیبا و فوق العاده‌ای است که می‌توانید در آنجا از آفتاب تابستانی کمال استفاده را ببرید.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">صومعه Jerónimos Monastery</font></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">ساخت این صومعه در سال ۱۵۰۲ آغاز شد و از بهترین فضاهای معماری پرتغالی به نام مانولین است. اینجا یکی از مکان‌هایی است که در پایتخت پرتغال بیشترین بازدیدکننده را دارد.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">مراکز خرید</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29980" src="https://images.kojaro.com/2015/10/el-corte-ingles-lisboa.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">اگر شما به خرید علاقه‌ی زیادی دارید لیسبون سرشار از مراکز خرید شیک و مدرن است که هر آنچه می‌خواهید در آنها می‌یابید. لباس، جواهرات، کفش، عطرها، محصولات سنتی بسیار زیبا. از فروشگاه‌ها و مراکز خرید معروف لیسبون می‌توان مرکز خریدColombo ، &nbsp;Amoreiras ، El Corte Inglés ، Escada ، &nbsp;Louise Vuitton و Emporium Armani&nbsp;and&nbsp;D&amp;G&nbsp; را نام برد. در بیشتر فروشگاه‌ها کارت‌های اعتباری و خصوصا ویزا کارت پذیرفته می‌شود.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;تراموا (واگن برقی)</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29984" src="https://images.kojaro.com/2015/10/Lisbon_tram.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">جالب است بدانید که لیسبون هنوز تراموهای قدیمی خود را دارد، واگن هایی که این حس را &nbsp;به شما القا می‌کند که در قرن ۲۰ زندگی می‌کنید. در آنها بنشینید و به گردش در خیابانهای قدیمی و تاریخی این شهر بپردازید و از لحظات خود لذت ببرید.</font></p></h2><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">تماشای پرندگان</font></h3><h3 style="box-sizing: inherit; line-height: 22px; margin: 1.46rem 0px 1.168rem; border: 0px; vertical-align: baseline; "><span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; cursor: pointer;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img caption="false" class="alignnone size-full wp-image-29988" src="https://images.kojaro.com/2015/10/trail-of-the-flamingos-on-the-tagus-3a420.jpg" alt="لیسبون" height="500" width="750" style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; "></font></span></h3><h2 style="box-sizing: inherit; line-height: 36px; margin: 1.78rem 0px 1.424rem; border: 0px; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3">سواحل رودخانه‌ی تاقوس در لیسبون پایتخت زیبای پرتغال محلی است که مردم محلی و گردشگران از سراسر دنیا برای دیدن پرندگانی بی نظیر به آن می‌آیند. مخصوصا زمانی که در زمستان در این شهر هستید حتما به تماشای پرندگان زیبایی نظیر فلامینگوهای صورتی، لک لک‌های براق ، مرغ باتلاق بنفش و هزاران گونه‌ی دیگر از پرندگان بروید. تمامی جاذبه های لیسبون در موارد بالا خلاصه نمی شود و شما قطعا برای بازدید از تمامی این مکان های زیبا به یک یا دو هفته نیاز خواهید داشت.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></p><hr style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; "><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box;"><div class="post-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right;"><div class="content" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; word-wrap: break-word; margin: 15px 0px;"><div class="content-body" style="box-sizing: border-box;"><sub style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">ویزای کانادا ، ویزای مولتی کانادا ، ویزای انگلیس ، تور انگلیس ، ویزای شینگن ، تور اروپا ، تور بالی ، تور مالدیو ، تو اتریش ، تور پرتغال ، تور بارسلون ، تور جزایر قناری ، جزایر قناری ، ویزای آمریکا ، وقت سفارت آمریکا ، وقت سفارت کانادا ، وقت سفارت انگلیس</font></sub><div style="box-sizing: border-box;"><sub style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></sub></div><div style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 36px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.6667px;"></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 18px;"></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span></font></span></p><div><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><br></span></font></span></div></div></div></div></div></div><div></div></h2><div style="box-sizing: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans; font-size: 14px; text-align: justify;"></div> text/html 2017-08-15T11:08:59+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت با این افراد سفر نروید | راهکارهایی برای انتخاب همسفر http://www.parsianseirpars.net/post/80 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">زندگی روز مره و تکراری شدن روزهای آن ،آدمی را ملزم به داشتن تفریح و خستگی در کردن میکند.تعطیلات خوب و یک مسافرت گروهی &nbsp;دلچسب، بهترین راه برگشت انرژی برای زندگی دوباره است.به شرطی که تعطیلات و مسافرت خوبی را سپری کرده باشید.و پس از آن میتوانید کار وزندگی دوباره روزمره را با نیروی تازه شروع کنید. هرچند مسافرت های پرماجرا و هیجان انگیز تک نفره خیلی لذتبخش است، ولی هیچ چیز به اندازه یک سفر دست جمعی شادی بخش نیست. در کنار عزیزان و دوستان، میتوانید اوقات ولحظات خوشی را سپری کرد و با اینحال انتخاب همسفرانی که درکنار آنان به این سفر خاطره انگیز رفتن بسیار مهم است. افراد بد سفر کاری میکنند تا شما با سفر کردن همراه آنها پشیمان شوید. در ادامه با ما همراه باشید تا&nbsp;<font color="#333333"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top;">راهکارهای برای انتخاب همسفر</span>&nbsp;و چگونه یک&nbsp;<span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top;">همسفر خوب</span>&nbsp;را انتخاب کنیم و برای شما به طور کامل توضیح دهیم..</font></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/kmfov/1__hamgardi_8.jpg" alt="سفر" width="600" height="461" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">درست انتخاب کنید</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای انتخاب یک همسفر خوب در مجموعه راهکارهایی برای انتخاب همسفر باید گفت که در اینگونه مواقع است که دوستان و اعضا خوش سفره دور و برتان اهمیتشان معلوم میشود.آنها میتوانند همراهان خوبی باشند.وقت انتخاب همسفر، به سراغ کسانی نروید که تخصصشان خراب کردن لحظات خوب است، افرادی که در این مطلب از آنها نام برده میشوند، هرگز مناسب سفر نیستند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/wweqa/1__hamgardi_14.jpg" alt="سفر" width="600" height="400" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">همیشه دیر میکنند</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">در مثال هایی از راهکارهای برای انتخاب همسفر باید گفت که این افراد، معمولا بی ادب هستند. کسانی را میشناسیم که در مهمانی ها یا محل کار مدام، دیر میکنند.سفر کردن با چنین افرادی، مسلم است که برنامه هایتان را بهم خواهند ریخت. چون به موقع نمیتوانند حاضر شوند و بالاخره شما را به دردسر می اندازند. اگر &nbsp;در سفرتان با این آدمها اجبار دارید باید در برنامه ریزی هایتان هر کاری خواستید انجام دهید ،کارها و برنامه هارا زودتر از موعد مقرر به آنها بگویید حاضر شوند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/odsul/1__hamgardi_66.jpg" alt="حرف" width="600" height="333" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">خیلی زیاد حرف می زنند</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">جمله سکوت طلاست، برای همه مردم مفهوم ندارد. همه دوست دارند در مسافرت، با همسفرهایشان گفتگو داشته باشند، اما گاهی تماشای مناظر اطراف در سکوت و داشتن آرامش هم لذتبخش است.ولی یک همسفر پرحرف از افراد بد سفر برایش این مورد بی معنی است.تاجایی که حتی در هنگام مطالعه ،شنیدن موسیقی، ویا استراحت،دائم حرف می زند و یک لحظه هم راحتتان نمیگذارد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/tnmkj/1__hamgardi_13.jpg" alt="سفر" width="600" height="335" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">افراد خودخواه</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای مثالی از راهکارهای برای انتخاب همسفر باید گفت که یک همسفران خودخواه، فقط بخودشان و خواسته های خودشان توجه دارند. و دائم شمارا مجبور به کاری میکنند که، خودشان میخواهند. مثلا غذای دلخواهشان، جای دلخواهشان، تفریح و حتی استراحتگاه دلخواه خودشان.با این افراد،فرصت نمی کنید در باره چیزی نظر بدهید و یا پیشنهاد بدهید وسفر بسیار خسته کننده و بدی را با این مدل افراد بد سفر تجربه خواهید کرد.</font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/bltro/1__hamgardi_%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%84.jpg" alt="سفر" width="600" height="400" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;تنبل و بی حالند</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">درست است که تعطیلات وقتی برای استراحت و داشتن آرامش است ولی افراد تنبل و افراد بد سفر 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته ، هیچ کاری نمیکنند. آنها در تمام طول سفر، تا دیر وقت خواب هستند، بعد غذا، مثلا اگر محل سفرتان ساحل باشد، به کنار ساحل رفته و این بار تا غروب میخوابند. و اگر شانس زیادی داشته باشید، غروب برای چند دقیقه باشما صحبت کرده و دوباره به استراحت خواهند پرداخت و به این ترتیب، سفر شما بدون ماجرا، تجربه و خاطره خاص جالبی می گذرد، و فقط برایتان، خستگی و بی حوصلگی باقی می ماند.&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/ukqtq/1__hamgardi_%D8%AC%D9%88%D8%B4.jpg" alt="سفر" width="600" height="338" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بیش از اندازه پرجنب و جوش و فعالند&nbsp;</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;این اشخاص درست نقطه مقابل اشخاص تنبل هستند. اینها هم میتوانند لحظات خوب وخوش سفرتان را خراب کنند. مثلا ساعت 5 صبح بلند شوند و به کوهنوردی بروند! در جاهای خطر دار دریا برای شنا بروند،و حتی ممکن است دست به کارهای خطرناک و ماجراجویانه بزنند. اگر آرامش و استراحت در تعطیلات میخواهید ،و البته چند تفریح سالم وساده در منظورتان است،با چنین افرادی که همسفر خوب هم نیستند و جزو افراد بد سفر هم هستند به مسافرت نروید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/wprej/1__hamgardi_4%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg" alt="سفر" width="600" height="452" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کلی چمدان باخود برمی دارند</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">چند روز سفر، اما سه چمدان بزرگ برای یک نفر! و همسفری که کلی وسیله باخود می آورد، خیلی دست و پا گیر خواهد بود.وحتی شاید باعث پرداخت هزینه های اضافی و بیهوده هم بشود.با پیشرفت تکنولوژی و فناوریهای روز به راحتی میشود فهمید که آب وهوای مقصد ،چگونه است ونسبت به آن لباس و وسیله برداشت. والبته برداشتن یک یا دو دست لباس اضافه کفایت می کند. ولی وقتی همسفرتان کل کمد لباسهایش راباخود برمی دارد ،پر واضح است که کلافه وخسته تان می کند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/xhbcd/1__hamgardi_%D8%B9%DA%A9%D8%B3.jpg" alt="سفر" width="600" height="375" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">دیوانگان عکاسی</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">سفر با همسفر خوب، بهترین زمان برای عکس گرفتن از مناظر و طبیعت بینظیر است و با عکسی خاطرات خوش سفر ماندگار و خاطره انگیز میشود. اما لحظاتی هستند که شما دوست دارید دوربین را کناری گذاشته و از تماشا و آرامش سفر لذت ببرید و گشتی در آن جا بزنید، یا هر کار دیگری غیر از لذت عکاسی، داشته باشید. اینجاست که همسفرتان که دیوانه عکس گرفتن است (و صد البته که عکاس واقعی هم نیست)، اجازه لذت از سفرتان را از شما میگیرد. بنابراین چنین شخصی هم مناسب سفر با شما نیست.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/matkb/1__hamgardi_52.png" alt="سفر" width="600" height="371" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بیش از حد مقید هستند</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">در راهکارهای برای انتخاب همسفر و قبل سفر یک برنامه ریزی خوب ،کار خوبی است. چه خوب است که میتوانید از قبل برای هر روزتان برنامه داشته باشید وبا دانستن کارهای آن روز، از وقت محدودتان، بهترین استفاده را ببرید ولی گاهی مواقع، زمانی که در سفر هستید، موضوعات جالبی برای سفر می بینید که قبلا هیچ ایده و برنامه ای درورد آن نداشتید و میتوانید آن را با برنامه قبلی تان با همسفر خوب جایگزین کنید. اگر همسفرتان به شدت مقید به برنامه قبلی تان باشد، فرصت تجربیات و تفریحات تازه را از شما هم خواهد گرفت.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/nupnb/1__hamgardi_%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87.jfif" alt="سفر" width="600" height="450" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">افرادی که خیلی پر افاده هستند</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آیا تابحال با این اشخاص در مجموعه راهکارهای برای انتخاب همسفر به سفر رفته اید؟ سفر با چنین افرادی که جزو همسفر خوب نیستند یک شکنجه کامل است. انتخابتان هر هتل یا مسافرخانه ای باشد، آن را کسر شان میدانند.حتی رستوران های عالی را مزخرف می دانند. برنامه شان با شما فرق دارد، برنامه هایی که ممکن است هزینه اضافی روی دستتان بگذارند. و دست آخر هم از همه چیز و همه کس ناراضی هستند. وقتی با این مدل آدم مسافرت برید، دو انتخاب بیشتر ندارید: اول اینکه تسلیم مطلق خواسته ها و افاده ها و نخوت هایشان باشید، یا اینکه از قبل خودتان از رستوران گرفته تا هتل و تفریحگاه ، همه را، خودتان برنامه ریخته و رزرو کنید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/rysfg/1__hamgardi_%D8%BA%D8%B1.jpg" alt="سفر" width="600" height="417" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;پر از غرولند و شکایت است</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بعضیها هستند که دائم از هر چیزی شکایت میکنند ،نق می زنند و غرغر میکنند.برای مثال ، اگر حرکتتان نیم ساعت دیر شود، زمین و زمان را بهم میریزند و حسابی اوقات خودشان و شمارا تلخ میکنند.همه چیز باید ایده آل و کاملا بر وفق مرادشان باشد. وگرنه شکایت های بی وقفه شان،کلافه کننده میشود. اگر میخواهید چند روز سفر خوب و آرامی داشته باشید،هرگز با این فرد به مسافرت نروید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/weucm/1__hamgardi_nagging-woman.jpg" alt="راهنمای سفر" width="600" height="402" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><div></div></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></p><hr><br> <div><div class="post-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right;"><div class="content" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; word-wrap: break-word; margin: 15px 0px;"><div class="content-body" style="box-sizing: border-box;"><sub style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">ویزای کانادا ، ویزای مولتی کانادا ، ویزای انگلیس ، تور انگلیس ، ویزای شینگن ، تور اروپا ، تور بالی ، تور مالدیو ، تو اتریش ، تور پرتغال ، تور بارسلون ، تور جزایر قناری ، جزایر قناری ، ویزای آمریکا ، وقت سفارت آمریکا ، وقت سفارت کانادا ، وقت سفارت انگلیس</font></sub><div style="box-sizing: border-box;"><sub style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></sub></div><div style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 36px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.6667px;"></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; line-height: 18px;"></p><p align="right" style="box-sizing: border-box;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span></font></span></p><div><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><br></span></font></span></div></div></div></div><div class="read-more" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"></div></div><div class="bottom-post-side clearfix" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right;"><div class="clearfix btmpost" style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 0px;"></div></div></div> text/html 2017-08-15T11:05:55+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت نحوه ی دریافت ویزای توریستی هلند | راهکارهایی آسان و سریع http://www.parsianseirpars.net/post/79 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای اخذ&nbsp;<span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out;">ویزای توریستی هلند</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">، ابتدا باید از کنسولگری&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out;">هلند&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">واقع در تهران٬ برای مراجعه وقت بگیرید و سپس در زمان تعیین شده برای مصاحبه، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز، در کنسولگری کشور هلند حاضر شوید. برای آشنایی دقیق تر با نحوه اخذ&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out;">ویزای هلند</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">&nbsp;از نوع توریستی، با پارسین سیر پارس&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">همراه باشید. ویزای توریستی&nbsp;هلند، برای گردشگری و اقامت چند روزه تا سه ماهه در این کشور به افراد داده می شود. این کشور عضو اتحادیه شنگن می باشد٬ پس شما به ویزای شنگن احتیاج دارید. برای گرفتن ویزای شنگن، خودتان باید در زمانی که سفارت تعیین می کند٬ برای انگشت نگاری و مصاحبه حضور پیدا کنید. توجه کنید با ویزای توریستی هلند شما نمی توانید در آن کشور کار کنید و به این منظور شما نیاز به صدور مجوزی برای کار دارید. برای گرفتن ویزای هر کشوری، شما ابتدا باید&nbsp; فرم درخواست ویزای آن کشور را تکمیل کنید. این فرم را باید از بخش ویزای کنسولگری سفارت هلند بگیرید. فرم باید در دو نسخه و برای هر شخص به صورت جداگانه تکمیل شود.</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/xckcw/1__hamgardi_706205_283.jpg" alt="ویزای هلند" width="600" height="257" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">ساعت کاری و&nbsp;آدرس سفارت&nbsp; هلند&nbsp;در تهران</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out;">سفارت هلند در تهران</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">&nbsp;</span>در فرمانیه، خیابان سنبل، خیابان ارغوان غربی، پلاک 60 واقع شده و شماره&nbsp;تلفن آن 23660000ـ021 می باشد و ساعات کاری آن نیز&nbsp;یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 16 و پنج شنبه ها از 13:30 تا 7:30 است.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">آدرس اینترنتی :&nbsp;<span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out;">netherlandsandyou.nl</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/lixjp/1__hamgardi_4547008540_bce3d9facf_b-min.jpg" alt="ویزای هلند" width="600" height="398" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای هلند (توریستی)</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;ابتدا از تمام مدارک یک کپی بگیرید. اصل مدارک بعد از مطابقت به شما برگردانده می شود، اما کپی آن ها در پرونده ی شما در سفارت هلند&nbsp;می ماند. همه ی مدارک فارسی باید ترجمه رسمی انگلیسی شده باشند. یادتان باشد که اگر با ویزای توریستی هلند برای شما موافقت نشود نیز کپی مدارک به شما بازگردانده نخواهد شد.</font></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">شناسنامه ایرانی</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">حتما باید ترجمه رسمی شناسنامه با فتوکپی از تمام صفحاتش موجود باشد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/flezd/1__hamgardi_6079294_460.jpg" alt="ویزای هلند" width="600" height="371" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">اصل گذرنامه&nbsp;</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">درهنگام درخواست ویزای هلند، اعتبار گذرنامه باید بیشتر از شش ماه تا تاریخ پایان ویزایتان باشد. یادتان باشد که از صفحات یک تا پنج گذرنامه، کپی تهیه کنید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/ozxaa/1__hamgardi_rt6y.jpg" alt="ویزای هلند" width="600" height="440" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">سه قطعه عکس رنگی</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">اگر نام همراهانتان در گذرنامه ی درخواست کننده ویزای هلند نوشته شده است، باید دو قطعه عکس رنگی از هر کدام از همراهانتان در مدارک باشد. در عکس ها باید تمام این نکات رعایت شود: عکس رنگی، زمینه سفید، تمام رخ و در ابعاد 5. 4* 5. 3&nbsp; که کمتر از سه ماه قبل گرفته شده و کاملا به ظاهر فعلیتان شبیه باشد.&nbsp;طبق مقررات شنگن، عکس شما بر روی برچسب ویزا چاپ خواهد شد.</font></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">باقی مدارک مورد نیاز</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">آدرس محل کار و منزل به طور دقیق<br>اسناد وضع اجتماعی حرفه ای و تمکن مالی<br>برای کارمندان بخش دولتی<br>ترجمه آخرین حکم کارگزینی<br>برای کارمندان بخش خصوصی&nbsp;<br>گواهی اشتغال به کار</font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">برخی از افراد حقوقی نیاز به مدارک بیشتری برای اخذ ویزای توریستی خود دارند که به شرح زیر می باشد:</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">صاحبان شرکت های خصوصی</span>: ترجمه روزنامه رسمی شرکت و رزومه ی شرکت به زبان انگلیسی، دو سری کپی از اصل مدارک فارسی<br><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها</span>: کارت بین المللی دانشجویی یا کارت عضویت هیئت علمی<br><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">برای مشاغل آزاد</span>: ترجمه جواز کسب و یا کارت بازرگانی،&nbsp;مشروح عملیات آخرین ماه حساب بانکی شخصی،&nbsp;پرینت حساب بانکی باید روی سربرگ انگلیسی و مهرشده به سفارت ارائه شود.&nbsp;ترجمه &nbsp; سند مالکیت، دو سری کپی از اصل مدارک فارسی،&nbsp;بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد هلند و&nbsp;در صورت&nbsp; نیاز، فاکتور پرداخت شده هتل در هلند برای کل مدت اقامت.</font></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">بیمه نامه بین المللی پزشکی و بازگشت به کشور مبدا</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای سفر به هلند و اخذ ویزای هلند باید بیمه مسافرت فردی یا جمعی داشته باشید که هزینه های احتمالی مانند بازگشت به کشور خودتان تحت مراقبت های پزشکی و یا هزینه های درمانی و بیمارستانی را پوشش دهد و توجه کنید که این بیمه باید در زمان مدت حضورتان در کشورهای منطقه شنگن اعتبار داشته باشد. حداقل پوشش بیمه برای هر شخص، مبلغ سی هزار یورو می باشد. شرکت خدمات بیمه باید نماینده ای معتبر در کشور هلند داشته باشد.</font></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای توریستی هلند<br></font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">بررسی اولیه برای صادرکردن ویزای هلند تا دو هفته زمان می برد، ولی صدور نهایی و تکمیل مدارک، چند هفته ای بیشتر زمان نیاز دارد و اکثرا تا شش هفته مشخص می شود که آیا ویزا به شما تعلق می گیرد یا خیر. یادتان باشد که تعداد درخواست ویزا در فصل تابستان و قبل از عید نوروز زیاد می شود و گاهی تعیین وقت مصاحبه تا چند هفته طول می کشد، بنابراین حتی بررسی مدارک و صدور ویزا نیز ممکن است زمان بیشتری ببرد.</font></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">انتخاب بلیط مناسب برای سفر به</span>&nbsp;هلند</font></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><div></div></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">هم اکنون فقط هواپیمایی ایران ایر به&nbsp;<span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out;">آمستردام</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">، پرواز مستقیم انجام می دهد. همچنین با خطوط هوایی پگاسوس و ترکیش (با یک توقف در استانبول) نیز می توانید به کشور هلند پرواز انجام دهید. علاوه بر این خطوط هواپیمایی، می توان با&nbsp;هواپیمایی اتحاد، امارات، اوکراینی،&nbsp;بلاویا و ... با یک توقف به هلند سفر کنید.</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; "></span></font></p><hr><sub><font face="Mihan-Yekan" size="3">ویزای کانادا ، ویزای مولتی کانادا ، ویزای انگلیس ، تور انگلیس ، ویزای شینگن ، تور اروپا ، تور بالی ، تور مالدیو ، تو اتریش ، تور پرتغال ، تور بارسلون ، تور جزایر قناری ، جزایر قناری ، ویزای آمریکا ، وقت سفارت آمریکا ، وقت سفارت کانادا ، وقت سفارت انگلیس </font></sub><div><sub><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></sub></div><div><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 36px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.6667px;"></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;"></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span></font></span></p></div> text/html 2017-08-14T10:23:26+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت تور کشتی کروز http://www.parsianseirpars.net/post/78 <p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3">یادداشت های مدیرعامل (حسین حسین خانی ) </font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تور کشتی کروز:</font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3">اگر به دنبال یک سفر متفاوت و ماجرا جویی متفاوت و در عین حال خاص هستید از کشتی کروز برای سفر استفاده کنید.</font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تور کشتی کروز در مسیرهای مختلف انجام می شود شمال اروپا / اروپای مرکزی / آمریکای جنوبی / آسیای شرقی</font></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA">تور کشتی کروز در جهان نمایندگی های زیادی دارد ولی فقط شرکت </span><span dir="LTR">msc</span><span lang="FA"> در تور کشتی کروز است که از ایرانیها پذیرایی می کند.</span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شما دوستان عزیز می توانید رزرو این کشتی ها در شرکت هواپیمایی پارسین سیر پارس انجام دهید.</font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 150%; ">پارسین سیر پارس/ ویزای مولتی کانادا / ویزای شنگن/ تور اروپا/ تور اتریش/ تور جزایر قناری/ تور بارسلون/ ویزای شنگن / تور کره/ تور ویتنام/ تور ژاپن/ ویزای استرالیا / ویزای انگلیس/ وقت سفارت / تور بالی/ تور مالدیو/ حسین حسین خانی /</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span></font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 36px; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.6667px; "></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; ">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><span style="box-sizing: border-box; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><span style="box-sizing: border-box; "><font face="Mihan-Yekan" size="3">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 18px; "></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; text-align: right; "></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "></p><p dir="RTL" style="text-align:right; direction:rtl; unicode-bidi: embed"></p><p class="MsoNormal" align="right"> </p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; "><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="box-sizing: border-box; ">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; ">&nbsp;</span></font></span></p> text/html 2017-08-14T10:21:44+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت تور بالی http://www.parsianseirpars.net/post/77 <p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">یادداشت های مدیر عامل ( حسین حسین خانی )</font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تور بالی :</font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">تور بالی یکی از رویایی ترین مراکز گردشگری جهان است تا جایی که گاها بازیگران ، بازیکنان ورزشی و ... برای تفریحات </font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">خود از تور بالی استفاده می کنند.</font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">در تور بالی شما کاملا تلفیقی از لذت ساحل ، جنگل و کوه و منابع طبیعی را احساس می کنید .</font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">برای ما ایرانی ها تور بالی نیاز به ویزای اندونزی دارد که 7 تا 10 روز کاری طول می کشد اما در صورتی که تور بالی شما</font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کمی نزدیک به حرکت باشد مبلغ 100 دلار که بپردازید.</font></span></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">می توانید ویزای اندونزی که برای تور بالی نیاز است 5 روز کاری انجام پذیر می باشد.</font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="line-height: 150%; ">پارسین سیر پارس/ ویزای مولتی کانادا / ویزای شنگن/ تور اروپا/ تور اتریش/ تور جزایر قناری/ تور بارسلون/ ویزای شنگن / تور کره/ تور ویتنام/ تور ژاپن/ ویزای استرالیا / ویزای انگلیس/ وقت سفارت / تور بالی/ تور مالدیو/ حسین حسین خانی /</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; "></span></font></p><p align="right"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; line-height: 36px; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; line-height: 22.6667px; "></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; ">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><span style="box-sizing: border-box; "><font size="3" face="Mihan-Yekan">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><span style="box-sizing: border-box; "><font size="3" face="Mihan-Yekan">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></span></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 18px; "></p><p align="right" style="box-sizing: border-box; text-align: right; "></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "></p><p align="right" style="text-align:right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" dir="RTL"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right"> </p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; "><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; ">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; ">&nbsp;</span></font></span></p> text/html 2017-08-12T11:47:18+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت ویزای شنگن (ویزای شینگن) http://www.parsianseirpars.net/post/76 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:115%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans">یادداشت های مدیر عامل (حسین حسین خانی ) <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:115%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans">ویزای شنگن (ویزای شینگن) <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:115%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans">دوستان با سلام <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:115%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans">شما باید بدانید که اصولا ویزای شنگن (ویزای شینگن) توریستی 15 روزه صادر میشود یعنی 1ماه زمان دارد و شما میتوانید 15 روز از این یک ماه را در حوزه ی شنگن (ویزای شینگن) بمانید . البته سلیقه ی سفارت های مختلف فرق دارد .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:115%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Iransans">ما در آژانس پارسین سیر پارس با تکیه بر تجربه و دانش همکاران خود اقدام به اخذ ویزای شنگن برای تمامی دوستان با حداقل سابقه ی سفر خواهیم نمود&nbsp; و شما میتوانید به سفر های تور اتریش (تور وین ) تور پرتغال (تور لیسبون) تور جزایر قناری (تور بارسلون ) تور پاریس / تور آمستردام /تور برلین / تور ایبیزا / تور سوئیس / تور سوئد و ... اقدام نمایید . <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">پارسین سیر پارس/ ویزای مولتی کانادا / ویزای شنگن/ تور اروپا/ تور اتریش/ تور جزایر قناری/ تور بارسلون/ ویزای شنگن / تور کره/ تور ویتنام/ تور ژاپن/ ویزای استرالیا / ویزای انگلیس/ وقت سفارت / تور بالی/ تور مالدیو/ حسین حسین خانی /<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:115%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p></span></p><hr><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-size: 12px; text-align: right; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 13.5pt; line-height: 36px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 8.5pt; line-height: 22.6667px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85); font-size: small;">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></font></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-size: 12px; text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font size="3" style="box-sizing: border-box;" face="Mihan-Iransans">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-size: 12px; text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font size="3" style="box-sizing: border-box;" face="Mihan-Iransans">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="box-sizing: border-box; font-size: x-small;">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><font size="2" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></font></span></p> text/html 2017-08-12T11:45:54+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت تور جزایر قناری (تنریف) http://www.parsianseirpars.net/post/75 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="Mihan-Iransans">یادداشت های مدیر عامل (حسین حسین خانی )<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="Mihan-Iransans">تور جزایر قناری (تنریف)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">برای سفر به تور جزایر قناری (تنریف) باید از حوزه ی شنگن ویزای شنگن دریافت کرد . به دلیل اینکه تور جزایر قناری در کشور اسپانیا قرار دارد و این کشور نیاز به ویزای شنگن (ویزای شینگن) دارد .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">فاصله ی جزایر قناری (تنریف(تور جزایر قناری )) تا بارسلون (تور بارسلون) حدود3:30 با هواپیما است .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;تور جزایر قناری هوایی 4فصل دارد یعنی در جزایر قناری (تور جزایر قناری ) دمای هوا همیشه بین 18تا 25 درجه سانتی گراد می باشد .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">هتل 3تا5ستاره در جزایر قناری (تور جزایر قناری) وجود دارد که بهتر است شما برای رزرو تور/هتل/ گشت و ترنسفر و ویزای شنگن (ویزای شینگن) برای تور جزایر قناری از همکاران ما در آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس مشاوره بگیرید .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">پارسین سیر پارس/ ویزای مولتی کانادا / ویزای شنگن/ تور اروپا/ تور اتریش/ تور جزایر قناری/ تور بارسلون/ ویزای شنگن / تور کره/ تور ویتنام/ تور ژاپن/ ویزای استرالیا / ویزای انگلیس/ وقت سفارت / تور بالی/ تور مالدیو/ حسین حسین خانی /<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p><font face="Mihan-Iransans"><br></font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><hr><br> <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 13.5pt; line-height: 36px; font-family: Mihan-Yekan, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 8.5pt; line-height: 22.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="box-sizing: border-box;">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="box-sizing: border-box;">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-small;">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></span></p></div> text/html 2017-08-12T11:44:25+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت ویزای مولتی کانادا http://www.parsianseirpars.net/post/74 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="Mihan-Iransans">یادداشت های مدیر عامل (حسین حسین خانی )<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;"><font face="Mihan-Iransans">ویزای مولتی کانادا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">دوستان دقت داشته باشید برای گرفتن ویزای مولتی کانادا باید فرم خود را به دقت و با وسواس خاص پر کنید . بطور مثال در قسمت آخر فرم ویزای مولتی کانادا شما باید امضای الکترونیکی داشته باشید که میتوانید کار پر کردن ویزای مولتی کانادا را به همکاران ما در آژانس پارسین سیر پارس بسپارید . زیرا همکاران ما بعد از ماهها تلاش در امر پر کردن فرم ویزای مولتی کانادا و همچنین اخذ ویزای مولتی کانادا تمامی نکات ریز و درشت را به دقت انجام میدهند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">پارسین سیر پارس/ ویزای مولتی کانادا / ویزای شنگن/ تور اروپا/ تور اتریش/ تور جزایر قناری/ تور بارسلون/ ویزای شنگن / تور کره/ تور ویتنام/ تور ژاپن/ ویزای استرالیا / ویزای انگلیس/ وقت سفارت / تور بالی/ تور مالدیو/ حسین حسین خانی /<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></span></p><hr><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 24px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 13.5pt; line-height: 36px; font-family: Mihan-Yekan, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 8.5pt; line-height: 22.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span><a href="http://www.parsianseirpars.com/" target="_blank" title="آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">آژانس هواپیمایی پارسین سیر پارس&nbsp;</a></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="box-sizing: border-box;">برای دریافت ویزا تضمینی کانادا و ویزا تضمینی شینگن با ما تماس بگیرید&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" style="box-sizing: border-box;">021-22220542-3 پارسین سیر پارس&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-IransansBold; font-size: x-small;">تور اتریش ،‌تور وین ، تور سواحل قناری ، تور های ترکیبی اروپا ، ویزا تضمینی شینگن ، ویزا تضمینی کانادا ، تور پاریس فرانسه ، تور سوئیس ، قطار گلسیر ،‌تور کشتی کروز ،‌تورهای لوکس ، تورهای لاکچری ،‌تور لاکچری جزایر قناری ، تورهای لحظه آخری ،‌تور های داخلی ،‌تور های آسیایی ، تورهای اروپایی&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></span></p> text/html 2017-08-12T08:42:59+01:00 www.parsianseirpars.net مدیریت وب سایت بهترین استخر هایی که در عمرتان خواهید دید!! http://www.parsianseirpars.net/post/73 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر از علاقه مندان به تفریحات آبی و استخر هستید،&nbsp; شاید شنیدن و معرفی چندی از مجلل ترین استخرهای دنیا برایتان جذاب باشد. حال اگر بدانید لبه های این استخرها نیز با قسمت بزرگتری از آب مانند اقیانوس و یا با آسمان ادغام شده است،&nbsp; بدون شک تمایل و اشتیاقی دو چندان برای دانستن در مورد آنها پیدا خواهید کرد. پس برای خواندن درباره استخرهایی که&nbsp; بی انتها&nbsp; نامیده می شوند و البته سفر کوتاهی به بهترین استخرهای دنیا، شگفت انگیزترین استخرهای جهان و زیباترین استخرهای دنیا تا پایان <font color="#333333"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">&nbsp;پارسین سیر</span>&nbsp;را همچون گذشته همراهی کنید.&nbsp;</font><br><span style="height: auto; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; "><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/zxixd/1__hamgardi_10.jpg" alt=" Jade Mountain" width="600" height="450" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></span></font></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخر Hanging Gardens of Bali در کشور اوبود</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">بدون شک هیچ کس از حس شناور بودن در میان درختان بدش نمی آید. برای تجربه این حس منحصر به فرد می توانید پس از اقامت در هتل Hanging Gardens of Bali ، از استخر دو طبقه بی انتهایش دیدن کرده و بسی لذت ببرید. چرا که این استخر بسیار منحصر به فرد بر روی یک تپه قرار گرفته و توسط جنگل های انبوه احاطه شده است. تجربه ای که در کمتر جایی می توان به آن دست یافت.<br></font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/pfqwk/1__hamgardi_1.jpg" alt="Hanging Gardens of Bali" width="600" height="408" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخر The Cambrian، در کشور سوئیس</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">یک خبر&nbsp; خوب هم برای علاقه مندان به چشمه های آب گرم داریم. در کشور&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">سوئیس</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">و در دهکده Adelboden به همت دو مرد ویلزی هتلی ساخته شده است که&nbsp; Cambrian نام دارد. با بازدید از این هتل می توانید ازچشمه آب گرم بی نظیرش که دارد که در کوه های آلپ سوئیس محو می شود، لذت برده و سلامتی خود را تضمین نمایید. چرا که همانطور که می دانید چشمه های آب گرم برای درمان بسیاری از بیماری ها توصیه می شوند.&nbsp;Cambrian از بهترین استخرهای دنیا، شگفت انگیزترین استخرهای جهان و زیباترین استخرهای دنیا به شمار می آید.</span><br></font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/hilky/1__hamgardi_1.jpg" alt="The Cambrian" width="600" height="331" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخر Grace Santorini،در کشوریونان</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر علاقه زیادی به دیدن غروب آفتاب دارید و برای دیدن آن لحظه شماری می کنید، می توانید طی سری به کشور&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">یونان</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">سری هم به هتل Grace Santorini زده و پس از آن از استخر فوق العاه ای که نمایی رو به دریای اژه دارد دیدن و استفاده نمایید. حال با دیدن غروب آفتاب جزیره سانتورینی بدون شک شگفت زده خواهید شد. پس فرصت را از دست ندهید.</span><br></font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/buwyf/1__hamgardi_2.jpg" alt="Grace Santorini" width="600" height="400" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخر Marina Bay Sands در کشورسنگاپور</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">و اما استخری برای علاقه مندان به ارتفاع که می شود آن را در کشور&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">سنگاپور</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">یافت. اگر عاشق ارتفاع هستید، پس از اقامت در&nbsp;هتل Marina Sands ، می توانید به&nbsp;طبقه 55 ام آن رفته و شاهد استخری باشید که بلندترین و بالاترین در دنیا بوده و علاوه بر آن کاملا بی لبه به نظر می رسد چنانچه گویی آب به پایین در حال سرازیر شدن است. پس اگر از ارتفاع نمی ترسید حتما سری به این استخر مهیج بزنید.</span><br></font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/wwwzq/1__hamgardi_3.jpg" alt="Marina Bay Sands" width="600" height="400" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;استخر Molitor در شهرپاریس</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">شاید تاکنون نام استخر مولیتور را شنیده اشد.استخری که به مدت 60 سال بهترین استخر شهر&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">پاریس</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">بود اما در سال 1980 کاملا تعطیل شده بود. اما احتمالا خوشحال خواهید شد اگر بشنوید که این استخر زیبا مجددا تعمیرشده است و شما برای بازدید از آن می توانید در هتل اطراف آن اقامت داشته باشید و لحظات نای را تجربه نمایید.</span><br></font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/qtoow/1__hamgardi_4.jpg" alt="Molitor" width="600" height="275" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخرهتل Avalon، در گوتنبرگ، سوئد</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">و اما هتلی برای علاقه مندان به تماشای چشم انداز های زیبا که در کشور&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">سوئد</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">، قرار دارد.این هتل که آوالون نام دارد، بر روی پشت بام خود استخری دارد. وجه تمایز این استخر نسبت به نمونه ای مشابه اش این است که از لبه ساختمان جلوتر رفته و چشم اندازی 360 درجه از درون چارچوب کاملا شیشه ای خود برایتان به ارمغان می آورد. بدون شک بازدید از چنین استخری خالی از لطف و هیجان نخواهد بود.</span><br><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; height: auto; "><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/gmgqv/1__hamgardi_5.jpg" alt="Avalon" width="600" height="337" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></span></font></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخر Hotel du Cap Eden Roc در آنتیب، فرانسه</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر از علاقه مندان به سینما هستید و می خواهید برای ساعاتی هم که شده احساس یک هنرپیشه هالیوود را تجربه کنید، می توانید به این پیشنهاد وسوسه انگیز فکر کنید. بازدید استخری در جنوب&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">فرانسه</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">که نشانگر شکوه "بر قدیم" نیز هست، می تواند این احساس فوق العاده و مهیج را نثارتان کند. Hotel du Cap Eden Roc از بهترین استخرهای دنیا، شگفت انگیزترین استخرهای جهان و زیباترین استخرهای دنیا محسوب می شود.</span><br></font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/yichj/1__hamgardi_6.JPG" alt="Hotel du Cap Eden Roc" width="600" height="315" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخر The Library، در جزیره ساموی در کشور تایلند</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر از علاقه مندان رنگ قرمز باشید بدون شک از شنیدن خبری درباره اسخری با این رنگ هیجان زده خواهید شد. البته اگر از تماشای آن به هراس نیایید. برای بازدید از این هتل کاملا منحصربفرد می توانیدبه هتل The Library در کشور&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">تایلند</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">سری بزنید.</span><br></font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/yjgyj/1__hamgardi_7.jpg" alt="The Library" width="600" height="386" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخر Cheval Blanc Randheli، در کشور مالدیو</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">حال اگر از هیچ کدام از پیشنهادات مذکور به اشتیاق نیامده باشید، احتمالا با شنیدن اینکه&nbsp;هتل مجللی به نام&nbsp; Cheval Blanc Randheli&nbsp; در کشور&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">مالدیو</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; ">&nbsp;</span><span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; ">وجود دارد که در آن هر ویلا برای خود یک استخر بی انتها دارد و مستقیم رو به اقیانوس است، کاملا وسوسه خواهید شد. چرا که وجود یک استخر خصوصی یک ویژگی بسیار منحصربه فرد به شمار می آید. ضمن اینکه در این هتل ویلاهای 4 خوابه نیز آماده سرویس دهی به شما هستند، آن هم با&nbsp; استخرهایی 24 متری که به جزیره می نمایند. پس استراحت در جزیره شخصیتان خالی از لطف نخواهد بود.&nbsp;Cheval Blanc Randheli از بهترین استخرهای دنیا، شگفت انگیزترین استخرهای جهان و زیباترین استخرهای دنیا محسوب می شود.</span></font></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/etmlr/1__hamgardi_8.jpg" alt=" Cheval Blanc Randheli" width="600" height="400" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><h2 style="margin: 10px 0px; line-height: 40px; text-rendering: optimizeLegibility; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">استخر Jade Mountain، در سنت لوسیا</font></span></h2><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">این هتل نیز همچون همتای&nbsp;<span style="outline-color: initial; outline-style: initial; border-style: initial; border-color: currentcolor; border-image: initial; vertical-align: top; transition: all 0.2s ease-out; ">مالدیوی</span>&nbsp;خود در هر کدام از ویلاها یک استخر اختصاصی تعبیه شده با این تفاوت که تماشای خلیج از درون هتل jade Mountain&nbsp;می تواند تجربه ای بسیار مهیج و شگفت انگیز برایتان به ارمغان بیاورد.<br></font><img src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Blog/BlogImage/rldoa/1__hamgardi_9.jpg" alt=" Jade Mountain" width="600" height="400" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px; margin: 15px auto; padding: 0px; outline: 0px; display: block; "></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px;"><div></div></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px currentcolor; vertical-align: top; line-height: 30px; "><font size="2" face="Mihan-Iransans">امید است با نگارش این مطلب نقشی در آگاهی رسانی به شما ایفا کرده و موجبات شادی و رضایت شما عزیزان و خوانندگان همیشه همراه همگردی را فراهم آورده باشیم.</font></p>